Agenda

Huisarts en POH-GGZ: Samen sterker! (door PsyHAG)

Thema: Onbevangen
 
Onbevangen werken betekent vrijmoedig, zonder hokjes, angst of vooringenomenheid acteren op wat er op ons afkomt. Dat ligt voor de hand en is tegelijk onmogelijk.
Voor de hand liggend, omdat we als zorgprofessional altijd proberen om goed waar te nemen voordat we conclusies trekken. Onmogelijk, omdat we in ons achterhoofd altijd onze normen en waarden hebben naast de protocollen, regels en indelingen die bepalen wat we wel en niet kunnen doen. Die protocollen en regels zijn er natuurlijk niet voor niets, maar misschien kleuren we soms iets te veel binnen de lijntjes.
 
Zonder te vervallen in luchtfietserij kijken we op ons PsyHAG-symposium wat er mogelijk is als we huidige praktische belemmeringen even parkeren. Wat is er mogelijk in de aanpak van ziektevrees, psychose, millennial-problematiek en meer? We zullen zien dat er ook binnen de huidige kaders van de huisartsenvoorziening meer mogelijk is dan we vaak denken.
Ingrid Houtman (voorzitter), Jet Driessen, Miriam van Koningsbruggen, Dorien Cohen Stuart en Ietje de Vries

12.20 uur            Inloggen deelnemers
 
12.30 uur            Opening en welkom door de symposiumvoorzitter
Marcellino Bogers, auteur van het boek “Humor als verpleegkundige interventie 2.0”
12.35 uur            Introductie
                              Richard Starmans, voorzitter PSYHAG
12.40 uur            Onbevangen!
De corona crisis roept veel emoties op. Zowel in de privésfeer als op het werk. En we worstelen allemaal. Hoe houden we ons staande in deze moeilijke tijd? Hoe zorg je goed voor jezelf en hoe ga je hiermee om in relatie tot de patiënt. Een beschouwing vanuit de ACT-methodiek. 
Lidewij Wind, huisarts, kaderarts GGZ, gedragswetenschapper, ACT-opleider en therapeut

13.05 uur            Millennials; Meer FOMO dan YOLO
“Je kunt alles worden wat je wilt, als je maar je best doet”. Niet iedereen kan deze ambitie waarmaken. Jonge werknemers die lijden onder prestatiedruk, een hoog ambitieniveau, en het gevoel hebben succesvol en uniek te moeten zijn, melden zich uitgeblust bij de huisarts. Iris van der Steen, PSL en ervaringsdeskundige leidt de huisarts en POH-GGZ samen met Jet Driessen, POH-GGZ, door deze materie.
 
13.45 uur            Jeugd in de praktijk
Met haar vele ervaring neemt Susan Kluitman u enthousiast mee naar haar dagelijkse werk als POH jeugd. Ze kijkt met een onbevangen blik naar problemen van kinderen en jeugdigen en denkt altijd systemisch. U ondergaat haar creatieve manier van werken en interventies. Met concrete handvatten en onder-steunende adviezen - te gebruiken bij kinderen in uw spreekkamer - kunt u morgen aan de slag. “Een koffer voor de huisarts”.
Susan Kluitman, POH jeugd, SPV, systeemtherapeut, HAGRO en gemeente Duiven
 
14.25 uur            PAUZE  
 
14.40 uur            Redesigning Psychiatry
Femke de Boer is als projectleider betrokken bij Redesigning Psychiatry, een project waarin ontwerpers en filosofen met een aantal innovatieve (ggz)organisaties een gewenst toekomstbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg in 2030 ontwikkelen.
Remco van Gaalen is psycholoog, praktijkondersteuner en projectleider van een project waarbij nieuwe laagdrempelige vormen van ondersteuning, zoals digitale tools, trainingen en herkenbare hulpverleners of aanspreekpunten worden ontwikkeld.
Hoe laat je iemand zijn eigen verhaal vertellen, zonder meteen je eigen normen en waarden erbij te betrekken?
 
15.10 uur            Nooit meer bang voor ziektevrees
Ziektevrees (hypochondrie) is een aandoening die veel invloed heeft op de kwaliteit van leven. Niet alleen patiënten worstelen hiermee: ook huisartsen weten niet altijd hoe ze om moeten gaan met de door de patiënt reëel ervaren klachten.
Het probleem van onder- of overbehandeling ligt op de loer terwijl er voor de patiënt niets verandert. In deze workshop maakt u kennis met een nieuwe methode waarmee u ziektevrees door een structurele gecombineerde teambegeleiding effectief kunt behandelen. De praktijk heeft met deze werkwijze een zorgprijs gewonnen.
Michiel van der Pol, huisarts, Brenda de Munnik, doktersassistente en Miriam van Koningsbruggen, POH-GGZ
 
15.40 uur            PAUZE

15.55 uur            Innovaties in de GGZ
De opkomst van nieuwe technologie en toenemende computer-kracht biedt kansen, maar ook nieuwe uitdagingen in de snel veranderende wereld waarin de GGZ mee zal moeten veranderen. Innovatie in de GGZ is hard nodig om beter met elkaar samen te werken, psychische ontregelingen beter te begrijpen en mensen meer te zien als onderdeel van een groot complex, een interactief geheel in plaats van losse individuen die maakbaar zijn. In dit interview bespreken hoe we kunnen meanderen met de vooruit-gang en hoe we de GGZ kunnen transformeren naar een toekomst bestendige sector.
Prof.dr. Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ; psychiater; afdelingshoofd Psychiatrie, UMC Utrecht
 
16.25 uur            Psychose
Met deze creatieve inkijk in de beleving van de "verwarde man" en zijn partner leert u onbevangen en onbevreesd te communiceren met iemand in een psychose. U krijgt concrete communicatietips en weet hoe u de naasten goed kan begeleiden.
Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige en -onder meer- coach, trainer ervaringsdeskundigheid en kunstenaar en Aukje Kerkhof, zangeres, actrice en theatermaker
 
16.55 uur            AFSLUITING
 
Praktische informatie
Doelgroep: huisartsen en POH-GGZ, huisartsen i.o. en overige belangstellenden
Accreditatie: wordt aangevraagd voor huisartsen en POH-GGZ (V&VN, NVvPO en LV POH-GGZ)

Inschrijfgeld bij online deelnemen:
Huisarts € 159 | Huisarts (duo met POH) € 149
POH-GGZ € 135 | POH-GGZ (duo met huisarts) € 125
Bij deelnemen op locatie is het inschrijfgeld € 60 hoger

Op locatie: Mits de dan geldende coronamaatregelen het toestaan, wordt deze bijeenkomst zowel fysiek als online georganiseerd. Wilt u het symposium graag live meemaken vanuit de ReeHorst in Ede? Schrijf dan snel in, het aantal plaatsen is beperkt.

Informatie: SCEM | www.scem.nl | Tel: 0345-576642 | E-mail: scem@scem.nl
Locatie
Digitaal & op locatie (Ede)
Datum
Donderdag 22 april 2021
12:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Webinar VIPLive virtueel KIS (POH)

Datum
Donderdag 13 mei 2021
19:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Webinar VIPLive 'inzicht in mijn praktijk'

Webinar VIPLive - Werken met VIPLive om inzicht te krijgen in mijn praktijk
Voor huisartsen en praktijkmanagers

Aanmelden klik op de rode tekst.
Datum
Dinsdag 18 mei 2021
19:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Algemene LedenVergadering

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 18 mei 2021
19:00 uur
tot 21:30 uur

Inhalatie instructie in bijzondere tijden, heb de puf om het goed te leren'

Vanwege de grote belangstelling een extra bijeenkomst 1 juni 2021, 19.00 -20.30 uur.
 
'Inhalatie instructie in bijzondere tijden, heb de puf om het goed te leren'
Voor iedereen die inhalatie - instructie geeft (POH S en apothekersassistente) 

Misschien wel het allerbelangrijkste voor patiënten met astma en COPD is dat zij hun luchtwegmedicatie goed en trouw gebruiken. Dat was al voor Corona belangrijk, maar juist in deze tijd is het helemaal van belang dat zij goed beschermd zijn en blijven.  Het is dus voor ons een grote uitdaging deze groep patiënten te begeleiden, want niet alles wat wij zouden kunnen doen mogen wij doen. Dit vraagt om na te denken hoe dan wel?
 
In de online scholing ‘Inhalatie instructie in bijzondere tijden, heb de puf om het goed te leren’ helpen Tiny Rooijendijk en Jan Willem van den Bos je op weg. Ons idee is om met elkaar een aantal zaken te behandelen, zoals:
 • Hoe doe je het goed voor?
 • Welke informatie geef je de patiënt?
 • Hoe werken wij samen tussen apotheek en huisartsenpraktijk?
 
Deze nascholing is geaccrediteerd voor twee punten en vooraf aan de scholing krijg je de placebo's van een aantal inhalatoren toegestuurd (natuurlijk gaan wij oefenen met elkaar). De bedoeling is dat je je na deze scholing (nog) meer vertrouwd voelt met de devices die in ons formularium staan, maar ook  de preferente apparaten die kort geleden door de zorgverzekeraar zijn vastgesteld. 
 
Doe mee, meld je aan en laten wij met elkaar de zorg voor onze astma/copd-patiënten verder verbeteren.
 
Klik hier voor de aanmelding
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 01 juni 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Autisme in de huisartsenpraktijk – 2 avonden

​Van 18.00 tot 20.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Klik hier voor meer informatie
 • Avond 2: maandag 28 juni 2021, locatie Boxmeer
Locatie
Boxmeer
Datum
Maandag 21 juni 2021
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Autisme in de huisartsenpraktijk – 2 avonden

​Van 18.00 tot 20.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Klik hier voor meer informatie
 • Avond 1: maandag 21 juni 2021, locatie Boxmeer
Locatie
Boxmeer
Datum
Maandag 28 juni 2021
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

CVRM in de praktijk II

De herziene richtlijn CVRM (2019) is bedoeld om meer persoonsgericht te kunnen werken. Maar hoe doe je dat nu in de praktijk?

De scholing is uit twee delen opgebouwd.
Het eerste deel (sessie 20 april)  is bedoeld voor koppel huisarts en POH (en de geïnteresseerde en betrokken doktersassistente) en gaat vooral over de diagnostiek, de risicoschatting en het personaliseren van de behandeling. 

Het tweede deel (sessie 2 september) is praktischer van aard en gaat vooral over de follow up, de taak en rolverdeling en het jaargesprekken. Sessie 2 is bedoeld voor POH en doktersassistente (en de geinteresseerde huisarts) Na het volgen van de twee delen heeft de deelnemer kennis van de nieuwe richtlijn en de inhoud van de processtappen van het geactualiseerde zorgprogramma Syntein.

In dit deel staan we stil bij een aantal belangrijke processtappen:
 • Hoe organiseer je de follow up? Wat doe je bij No Show?
 • Waarover moet je afspraken maken in de praktijk zijn ?
 • Samen beslissen in de chronische zorg (hoe dan) en wat betekent dit voor de inclusie?
 • Leefstijl en zelfmanagement wat kan je bieden en wanneer verwijs je door
 • Thuismetingen, wist je dat de VIPLive app hier voor ingezet kan worden? 
 • Er is vooral veel ruimte voor praktische vragen bijvoorbeeld over bijwerkingen medicatie, zoutgebruik, en welke afspraken zijn gewenst bij een afwijkende (nier)functie.
Klik hier om aan te melden
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 02 september 2021
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Algemene LedenVergadering

Locatie
n.v.t.
Datum
Vrijdag 24 september 2021
19:00 uur
tot 21:30 uur

Burn-out, trauma en SOLK – 2 avonden

Van 18.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)
 • Avond 2: donderdag 14 oktober 2021, locatie Boxmeer
Klik hier voor meer informatie 
Locatie
Boxmeer
Datum
Donderdag 07 oktober 2021
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Burn-out, trauma en SOLK - 2 avonden

Van 18.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)
 • Avond 1: donderdag 7 oktober 2021, locatie Boxmeer
Klik hier voor meer informatie 
Locatie
Boxmeer
Datum
Donderdag 14 oktober 2021
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Casemanagement & samenwerken in de ouderenzorg

Informatie volgt nog 
Datum
Dinsdag 19 oktober 2021
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Multimorbiditeit in de ouderenzorg


Het aantal ouderen neemt toe. Maar er komen ook steeds meer oude ouderen (80+). Hiermee groeit ook de groep ouderen waarbij verschillende soorten problemen samenkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan chronische aandoeningen en multimorbiditeit, incontinentie, polyfarmacie (het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd) en eenzaamheid. Dit levert een complexe, domeinoverstijgende zorgvraag op.

In deze scholing komen verschillende thema's aan de orde
- de complexere zorgvraag
- de verschillen tussen ouderen
- evenwicht gezondheid en welzijn

Aanmeldlink volgt nog. 
Datum
Dinsdag 16 november 2021
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Masterclass COPD / Astma

Masterclass: Casuïstiekbespreking COPD/Astma
voor koppel HA & POH 
i.s.m. Medclass

Aanmelden: klik hier 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 25 november 2021
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Algemene LedenVergadering

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 30 november 2021
19:00 uur
tot 21:30 uur
Agenda archief