Agenda

Basiscursus Langerhans

Basiscursus insulinetherapie in de eerste lijn – i.s.m.  Stichting Langerhans 

Op donderdag 9 februari en donderdag 30 maart 2023 organiseert Syntein samen met enkele andere zorggroepen de basiscursus insulinetherapie in de eerstelijnszorg voor huisarts en POH/PVK.
Belangrijkste leerdoel is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden. De deelnemer krijgt dan een certificaat van deelname dat ondertekend wordt door de DiHAG, de EADV en de Stichting Langerhans. Daarnaast wordt de cursus geaccrediteerd door KNMG (CvAH), NVvPO, V&VN en RSV.

Locatie: Onze Huisartsen te Velp.

 • Donderdag 9 februari 2023 van 15.00 – 21.15 uur → module 1 en 2
 • Donderdag 30 maart van 18.00 – 21.15 uur → module 3

Module 1: Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen
Module 2: Startschema’s, Aanpassing dosering en Bijzondere aspecten insulinetherapie
Module 3: opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

8 accreditatiepunten bij volgen van alle modules
Kosten:         240,00 (excl. btw)
Aanmelden:  klik hier 

Locatie
Velp
Datum
Donderdag 09 februari 2023
15:00 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

POH netwerk & scholing voetzorg


POH netwerk van 15.00 -17.00 uur: Dit keer sluiten de dietisten aan.
Aansluitende scholing voetzorg door kaderarts diabetes en podotherapeuten 17.30 - 19.30


Klik  hier om je aan melden voor het POH netwerk en/of de aansluitende scholing.
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 16 februari 2023
15:00 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Triage voor gevorderden door Paul Ram

Triage voor gevorderde doktersassistentes:
We bieden deze training met trainer Paul Ram opnieuw aan, omdat de trainingen die in november gepland staan, snel vol zaten. Een nieuwe datum is: 6 maart (17:30 – 21:00 uur bij Syntein) .
Het doel van deze training is veilige triage, positieve communicatie en bovenal behoud van werkplezier.
 
Centraal staan de “lastige gesprekken”, zoals bijvoorbeeld:
 • de eisende beller
 • de beller die informatie geeft die niet spoort met het werkelijke toestandsbeeld en daarmee een “onterecht” consult probeert te versieren.
 • de breedsprakige beller die niet tot de kern kan komen
 • de beller die juist geen informatie wil geven.
Kortom: gesprekken waarbij je zorgaanbod niet aansluit bij de verwachting van de beller, die vervolgens gaat ageren of vanaf het begin al “tegenwerkt”. Begrip tonen voor zover je dat hebt maar ook grenzen stellen, hoe doe je dat? Zo’n gesprek zo kort mogelijk houden waarbij de beller zich toch gehoord voelt, dat is de uitdaging in een tijd waarin de mensen (na corona) veeleisender zijn geworden dan wel “een korter lontje hebben”. Aanmelden kan via deze Link 
 
 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 06 maart 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Basis Triagetrainig (dag 1 van 3)

NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”. Door eigen inbreng van ervaringen en oefenen met praktijkvoorbeelden een goede mix van theorie en praktijk.Trainingen van Karin Roskes via deze link,
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 14 maart 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Zorgcafé Cuijk

Na eerdere geslaagde edities wordt op 22 maart 2023 het Zorgcafé wederom georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de verschillende disciplines die werkzaam zijn in de Cuijkse nulde en eerste lijn (fysiotherapeuten, diëtisten, huisartsen, thuiszorgmedewerkers, psychologen, podotherapeuten, GGD, Sociom medewerkers,  etc.). De insteek is om laagdrempelig (verder) met elkaar kennis te maken en het contact onderling op die manier te versterken. 
 
Ook dit jaar hebben we een gevarieerd programma samengesteld, met als thema Meedoen in het Cuijkse
 
17.00-17.30 uur: Ontvangst met soep en broodjes en inschrijving in 2 workshop rondes.
 
Keuze uit:
1. Sociom/jeugdwerk
2. Cuijk beweegt
3. Syntein/GOET (Gezond Oud en Thuis in Cuijk)
4. Looijerij/Stichting Dienstverlening Cuijk
 
17.30 uur: officiële opening Zorgcafé
17.45 uur: start workshop ronde 1, de workshop begeleider zal gedurende ongeveer 30 minuten het programmaonderdeel verzorgen en interactief met jullie aan de slag gaan.
18.15 uur wisseling van workshop
18.30 uur: start workshop ronde 2, de workshop begeleider zal gedurende ongeveer 30 minuten het programmaonderdeel verzorgen en interactief met jullie aan de slag gaan.
19.15 uur: Afsluiting en na borrelen.
 
Dit jaar biedt de Looijerij ons gastvrijheid. Door deze samenwerking kunnen we de kosten laag houden waar wij hen dan ook hartelijk voor bedanken!
 
Wanneer:           woensdag 22 maart 2023 van 17.00-20.00 uur
Waar:                  Lunchroom de Looierij, Deken van den Ackerhof 14, Cuijk
Kosten:                € 10.00 per deelnemer, contant te voldoen bij binnenkomst
 
We hopen zoveel mogelijk collega’s te ontmoeten op deze avond en willen jullie vragen door te geven of je wel of niet komt vóór 24 februari 2023 via: info@merlaan.nl. Graag hierbij aangeven met hoeveel personen je komt.
 
We zien je graag op 22 maart!
 
Marlous van Megen, GZ psycholoog (Cuijkse Psychologenpraktijk)
Linda Bröker, huisarts (huisartsenpraktijk Merlaan)
Daniëlle Busch, fysiotherapeut (Fysiotherapie Cuijk Centrum)
 
Locatie
De Looierij, Cuijk
Datum
Donderdag 23 maart 2023
17:00 uur
tot 19:15 uur
Lees verder ›

Verfris uw Inhalatiekennis en vaardigheden

De meeste COPD-patiënten hebben in meer of mindere mate last van benauwdheid of kortademigheid. Inhalatiemedicatie kan helpen om deze klachten te verminderen. Therapietrouw is niet altijd optimaal bij het gebruik van inhalatiemedicatie, terwijl het juiste gebruik van de inhalator erg belangrijk is. Als zorgverlener kun je hierbij ondersteunen door knelpunten te achterhalen en de patiënt van praktische tips te voorzien.

Wist je dat 60 tot 70% van de patienten een of meerder essentiele inhalatiefouten maakt? 

Het doel van deze workshop is dat de medewerkers van de huisartspraktijken en apotheken eenduidig werken betreffende inhalatie-instructies en werkafspraken omtrent de inhalatie-instructie. Het is duidelijk voor de patiënt en het bevordert de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de apotheek, daarbij kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om voor elkaar interessante aanvullende onderwerpen aan te kaarten. 

In deze praktische nascholing bespreken we:
-  de vaardigheden ten aanzien van inhalatie-instructie
-  oefenen we met behulp van de bestaande device
-  de samenwerkingsafspraken tussen apotheek en huisartsenpraktijk
-  het gebruik en toepassing an de In-Check DIAL 

Kosten en aanmeldlink volgt nog

Locatie
Syntein
Datum
Maandag 27 maart 2023
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Basiscursus Insulinetherapie

Basiscursus insulinetherapie in de eerste lijn – i.s.m.  Stichting Langerhans 

Op donderdag 9 februari en donderdag 30 maart 2023 organiseert Syntein samen met enkele andere zorggroepen de basiscursus insulinetherapie in de eerstelijnszorg voor huisarts en POH/PVK.
Belangrijkste leerdoel is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden. De deelnemer krijgt dan een certificaat van deelname dat ondertekend wordt door de DiHAG, de EADV en de Stichting Langerhans. Daarnaast wordt de cursus geaccrediteerd door KNMG (CvAH), NVvPO, V&VN en RSV.

Locatie: Onze Huisartsen te Velp.

 • Donderdag 9 februari 2023 van 15.00 – 21.15 uur → module 1 en 2 (ontvangst vanaf 14.30 uur) 
 • Donderdag 30 maart van 18.00 – 21.15 uur → module 3 (ontvangst vanaf 17.30 uur)

Module 1: Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen
Module 2: Startschema’s, Aanpassing dosering en Bijzondere aspecten insulinetherapie
Module 3: opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

8 accreditatiepunten bij volgen van alle modules
Kosten:         240,00 (excl. btw)
Aanmelden:  klik hier 

Locatie
Velp (zie tekstvak)
Datum
Donderdag 30 maart 2023
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

AVG e-learning in de huisartsenzorg 2022

Digitaal op eigen geschikt moment te volgen. 

Weet jij hoe je goed omgaat met de privacy van patiënten en collega’s?

 
Omschrijving
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht iedereen die iets met persoonsgegevens doet hierin scholing te volgen. Syntein vindt dat dit naast een wettelijke verplichting ook een verantwoordelijkheid is. Patiënten en medewerkers van een zorgorganisatie zoals een huisartspraktijk of Syntein moeten erop kunnen vertrouwen dat op een vertrouwelijke manier wordt omgegaan met persoonsgegevens. Een zorgorganisatie zoals een huisartspraktijk moet maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat patiëntgegevens veilig zijn.  
 
Inhoud e-learning AVG
Syntein biedt een online cursus informatiebeveiliging en privacy aan die speciaal is ontwikkeld voor de zorg. De cursus zit boordevol voorbeeld en casussen uit de praktijk. De e-learning gaat niet alleen in op het ‘wat’ en ‘hoe’, maar ook op het ‘waarom’. Hierdoor begrijpen medewerkers beter het doel van informatiebeveiliging en de waardevolle bijdrage die je zelf levert! Je volgt de e-learning op het moment dat het jou uitkomt. De e-learning is bestemd voor alle medewerkers van alle  huisartspraktijken en Syntein.  Dus niet alleen voor de HaZo24 praktijken.
De medewerker sluit de e-learning af met een toets en ontvangt een certificaat. Nieuwe medewerkers kunnen direct aansluiten als onderdeel van hun inwerkprogramma. 
 
Doel
Na het volgen van de e-learning:
 • Voldoet de medewerker aan de wettelijke plicht om geschoold te zijn als je persoonsgegevens verwerkt;
 • Begrijpt de medewerker beter hoe je met privacy kunt omgaan zonder dat het een belemmering is voor het dagelijks werk;
 • Weet de medewerker hoe je het verantwoord werkt en zodat patiënten en collega’s erop kunnen vertrouwen dat je veilig met persoonsgegevens omgaat. 
Aanmelden voor de e-learning kan via de website van Syntein. Elke deelnemer meldt zich afzonderlijk aan.

Werkwijze:
Deelnemer meldt zich aan via de website Syntein en vermeldt daarbij naam, huisartspraktijk en mailadres zodat (interne) facturering kan plaatsvinden en inzicht is in deelname. 
Opgeven voor deze scholing is mogelijk via deze link . Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail met daarin een link naar de e-learning website. Een medewerker van Syntein verstuurt deze mail. 

Op de e-learning website registreert de deelnemer zich door een account aan te maken.
Met dit persoonlijke account (link en inlogcode) kan de deelnemer één jaar (in de periode van april 2022 t/m maart 2023) gebruik maken van de e-learning en deze desgewenst als naslagwerk gebruiken. 

Duur: ongeveer 45 minuten 
Kosten 27,40 incl. BTW per persoon
Door Privacy in Zorg i.s.m. Syntein

Vragen kunnen worden voorgelegd aan Mia Stax, m.stax@syntein.nl 
 
Locatie
Online (kan op eigen moment worden gevolgd)
Datum
Zaterdag 01 april 2023
00:00 uur
tot 00:00 uur
Lees verder ›

Triagetraining Basis door Karin Roskes

Triage en persoonsgerichte communicatie in de huisartsenpraktijk - basiscursus
 
Duur bijeenkomst: 3 uur
Aantal bijeenkomsten: 3 dagdelen (twee regulier en één terugkombijeenkomst)
Groepsgrootte: 9 deelnemers
Voor wie: doktersassistentes
 
Voorkennis: opleiding doktersassistente, nog geen triagetraining gehad of lang geleden.
 
Omschrijving training: In deze training leer je werken om veilige triage te doen aan de telefoon en de NHG triagewijzer in de praktijk toe te passen. Je krijgt uitleg waarom triage zo belangrijk is en oefent de stappen die je bij triage gesprekken doet met elkaar. Daarnaast leer je niet alleen naar de klachten te vragen, maar leer je ook naar de beleving van die klachten te vragen. Je leert hoe je persoonsgericht advies kunt geven. Na de twee eerste avonden maak je een plan om te blijven oefenen in de dagelijkse praktijk. De laatste avond frissen we de kennis samen op, evalueren hoe het in de praktijk loopt en hoe het lukt met blijven toepassen van wat je geleerd hebt.
 
Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur
                   Indien het nodig is om de training online te geven, zijn de tijden 18:30 – 21:00
Kosten: € 225,- excl. BTW per deelnemer voor 3 bijeenkomsten
Locatie: Syntein
Docent: Karin Roskes
Aanmelden: via deze link
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 11 april 2023
17:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Basistriagetraining (dag 2 van 3)

NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”. Door eigen inbreng van ervaringen en oefenen met praktijkvoorbeelden een goede mix van theorie en praktijk.Trainingen van Karin Roskes via deze link,
Datum
Dinsdag 18 april 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Eendaagse 2023 Hou het simpel

Het programma staat in de steigers
Thema van deze eendaagse "Hou het simpel"
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 19 april 2023
13:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Themabijeenkomst Positieve Gezondheid/Meer Tijd Voor de Patiënt


 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 24 april 2023
17:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse terugkomdag Triage

Korte herhaling basistriage. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd om ervaringen Titwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar te oefenen in kleine groepjes.
Trainingen Karin Roskes via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 23 mei 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Module Triage en Positieve Gezondheid

Persoonsgericht communiceren vanuit een positieve invalshoek: wat is de hulpvraag, en wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn. Oplossingsgerichte vragen stellen en positieve feedback binnen het team. Training door Paul Ram via deze link.
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 30 mei 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

POH netwerk & scholing Ouderenzorg

Dit keer sluiten ...... aan!

Aansluitend scholing door kaderarts ouderenzorg 17.30 - 19.30


Klik  hier om je aan melden voor het POH netwerk
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 06 juni 2023
15:00 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Verfris uw Inhalatiekennis en vaardigheden

De meeste COPD-patiënten hebben in meer of mindere mate last van benauwdheid of kortademigheid. Inhalatiemedicatie kan helpen om deze klachten te verminderen. Therapietrouw is niet altijd optimaal bij het gebruik van inhalatiemedicatie, terwijl het juiste gebruik van de inhalator erg belangrijk is. Als zorgverlener kun je hierbij ondersteunen door knelpunten te achterhalen en de patiënt van praktische tips te voorzien.

Wist je dat 60 tot 70% van de patienten een of meerder essentiele inhalatiefouten maakt? 

Het doel van deze workshop is dat de medewerkers van de huisartspraktijken en apotheken eenduidig werken betreffende inhalatie-instructies en werkafspraken omtrent de inhalatie-instructie. Het is duidelijk voor de patiënt en het bevordert de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de apotheek, daarbij kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om voor elkaar interessante aanvullende onderwerpen aan te kaarten. 

In deze praktische nascholing bespreken we:
-  de vaardigheden ten aanzien van inhalatie-instructie
-  oefenen we met behulp van de bestaande device
-  de samenwerkingsafspraken tussen apotheek en huisartsenpraktijk
-  het gebruik en toepassing an de In-Check DIAL 

Kosten en aanmeldlink volgt nog

Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 21 juni 2023
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Verfris uw Inhalatiekennis en vaardigheden

De meeste COPD-patiënten hebben in meer of mindere mate last van benauwdheid of kortademigheid. Inhalatiemedicatie kan helpen om deze klachten te verminderen. Therapietrouw is niet altijd optimaal bij het gebruik van inhalatiemedicatie, terwijl het juiste gebruik van de inhalator erg belangrijk is. Als zorgverlener kun je hierbij ondersteunen door knelpunten te achterhalen en de patiënt van praktische tips te voorzien.

Wist je dat 60 tot 70% van de patienten een of meerder essentiele inhalatiefouten maakt? 

Het doel van deze workshop is dat de medewerkers van de huisartspraktijken en apotheken eenduidig werken betreffende inhalatie-instructies en werkafspraken omtrent de inhalatie-instructie. Het is duidelijk voor de patiënt en het bevordert de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de apotheek, daarbij kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om voor elkaar interessante aanvullende onderwerpen aan te kaarten. 

In deze praktische nascholing bespreken we:
-  de vaardigheden ten aanzien van inhalatie-instructie
-  oefenen we met behulp van de bestaande device
-  de samenwerkingsafspraken tussen apotheek en huisartsenpraktijk
-  het gebruik en toepassing an de In-Check DIAL 

Kosten en aanmeldlink volgt nog

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 05 september 2023
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

BHV

Syntein werkt voor het geven van BHV trainingen samen met Veiligheidspiramide. Tijdens de training worden medewerkers op uitdagende wijze voorbereid op noodsituaties. Veiligheidspiramide heeft voor 2023 weer een nieuw aanbod aan BHV-trainingen voor jullie samengesteld. 

BHV-training bij Syntein Woensdag 6 september, 16.00 – 20.30 uur
Geschikt voor BHV-herhaling en nieuwe BHV’ers. Nieuwe BHV’ers dienen vooraf een E-learning te volgen
 
In een praktijkbijeenkomst van één dagdeel behandelen we onder meer: reanimatie, inzet AED, ernstige bloedingen en bewustzijnsstoornissen. Gebruik van kleine blusmiddelen, communicatie en ontruiming. We trainen in een groep van maximaal 12 personen.In het aanmeldformulier vragen we wat je extra wilt oefenen tijdens deze training.
Kosten training € 78,00 (excl. BTW)
E-learning (opleiding) Verplicht voor nieuwe BHV’ers
Extra kosten € 25,00 (excl. BTW)
Duur E-learning: ong. 3 uur
E-Instruct (herhaling) Optioneel € 10,00 (excl. BTW) per jaar een tool om de basistheorie op frissen en te onderhouden
Max. aantal deelnemers 12
Accreditatie Niet geaccrediteerd
Locatie Syntein Boxmeer
BHV certificaat Ja
Aanmelden Voor 1 augustus 2023 via deze link
Annuleren Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training, bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 Informatie
Heeft u vragen over deze scholingen, neem dan contact op met Aisa Gerrits 
De online BHV-training: van woensdag 8 februari 2023 is geannuleerd vanwege onvoldoende aanmeldingen. Toch interesse heeft in een online scholing, meld dat bij Aisa Gerrits a.gerrits@syntein.nl
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 06 september 2023
16:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

POH netwerkAansluitend scholing door kaderarts  17.30 - 19.30


Klik hier om je aan melden voor het POH netwerk
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 05 oktober 2023
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Basistriagetraining (dag 3 van 3)

NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”. Door eigen inbreng van ervaringen en oefenen met praktijkvoorbeelden een goede mix van theorie en praktijk.Trainingen van Karin Roskes via deze link,
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 10 oktober 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Themabijeenkomst Positieve Gezondheid/Meer Tijd Voor de Patiënt


 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 13 november 2023
17:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse terugkomdag Triage en Positieve Gezondheid

Jouw ervaringen met triage & PG staan centraal. We werken interactief met een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen.
Training door Karin Roskes via deze link,
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 14 november 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

POH netwerkAansluitend scholing door kaderarts  17.30 - 19.30


Klik hier om je aan melden voor het POH netwerk
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 30 november 2023
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›
Agenda archief