Agenda

Oplossingsgericht Werken (dag 3)

De vraag naar deze training neemt toe vanwege de landelijke leidraad MTVP. Gelukkig staat de training in onze regio al gepland, data: donderdag 25 mei, dinsdag 13 juni en donderdag 28 september bij het Boothuis te Oeffelt, kosten € 795,- excl. BTW.. Schrijf in via deze link.

Opfristraining op dinsdag 14 november voor personen die hem al hebben gevolgd. Dit kan gezien worden als een verdieping op een interventie uit het regioplan dat nu geschreven wordt. Kosten € 275,- excl. BTW. Tijd van 09.30 – 17.00 uur. Geaccrediteerd voor zes punten (per dag).
Datum
Donderdag 28 september 2023
09:30 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Depressie Expertisecentrum Jeugd

Programma:

 • Depressie, suïcidaliteit, persoonlijkheidsstoornissen en trauma; een complex samenspel; indicaties voor behandeling – door Hanneke Niels
 • Chronische suïcidaliteit; als suïcidaliteit de behandeling kaapt – door Marthe v/d Koppel
 • Biologische behandelingen (rTMS/ketamine) – door Karin Videç
 • Werkwijze en ervaringen second opinion en consultatie – door Yvonne Stikkelbroek
 • Kijk naar de toekomst en slotwoord, opvallende thema’s en ontwikkelingen – door Daan Creemers

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan ons minisymposium. De bijeenkomst is digitaal.
U kunt zich hier aanmelden voor deze interessante middag.

Locatie
online
Datum
Donderdag 28 september 2023
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

E-learning effectief communiceren in de zorg voor doktersassistenten

Een moeder met een ziek kind die per se de dokter wil spreken. Een patiënt die moeite heeft met het invullen van een formulier. Herkenbaar? Als doktersassistent heb je te maken met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het begrijpen, toepassen en vinden van informatie over hun gezondheid.

Een kwart van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Hoe herken je deze groep en hoe communiceer je helder en begrijpelijk? In onze nieuwe e-learning leer je dat in 30 minuten en krijg je aan de hand van 4 video’s praktische handvatten.

De e-learning kost 12 euro en levert 0,5 accreditatiepunt op.

Door en voor doktersassistenten

Deze e-learning is gemaakt samen met doktersassistenten van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) en specifiek gericht op voorbeelden dagelijkse praktijk van doktersassistenten.

Wat is de inhoud van de e-learning?

De e-learning Effectief communiceren in de zorg voor doktersassistenten bestaat uit twee korte modules.

Module 1: Beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen en bespreken

1a: Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

1b: Hoe herken je beperkte gezondheidsvaardigheden?

1c: Hoe bespreek je beperkte gezondheidsvaardigheden met de patiënt?


Module 2: Effectief communiceren

2a: Begrijpelijke taal gebruiken

2b: Concrete taal gebruiken

2c: Terugvragen

2d: Open vragen stellen

2e: Hulpvraag achterhalen

E-learning effectief communiceren in de zorg voor doktersassistenten (pharos.nl)

Locatie
N.v..t. digitaal
Van
Zondag 01 oktober 2023
12:00 uur
Tot
Zondag 31 december 2023
12:00 uur
Lees verder ›

Basis training : Veilige triage in de dagpraktijk (dag 2 van 2)

Drie uur + een uur voorbereiding, twee dagdelen met 8-12 deelnemers
Kosten € 85,- excl. BTW (per dagdeel per deelnemer)
Docent Karin Roskes
Aanmelden via deze link

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met weinig of geen ervaring met triage en werken met de triagewijzer.
 
Omschrijving training
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.
 
Na deze training heb je kennis van veilige triage en heldere communicatie. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Je weet hoe je de triagewijzer (digitaal) kunt gebruiken tijdens het triagegesprek.

Het eerste dagdeel staan we uitgebreid stil bij de theorie: wat triage nu eigenlijk is, waarom we dat doen en hoe je dat moet doen. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie. We oefenen ook direct tijdens de training in de praktijk met elkaar om de theorie toe te passen. Dit doen we door herkenbare voorbeelden uit de praktijk samen te oefenen. Na het eerste dagdeel weet je wat triage is, en hoe je de urgentie kunt bepalen. Je krijgt als huiswerk mee om te gaan oefenen met de triagewijzer in de praktijk.

Het tweede dagdeel bestaat uit een korte opfrissing van de theorie van het eerste dagdeel. We oefenen nog een paar ingangsklachten met behulp van de triagewijzer en er is ruimte voor vragen n.a.v. het oefenen op het werk.  Daarna gaan we verder met het aanleren van communicatie vaardigheden die kunnen helpen bij veilige triage. Dit doen we aan de hand van de NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie. Je leert hoe je bij veilige triage zelfstandig advies kunt geven aan de patiënt dat aansluit bij de hulpvraag. Natuurlijk is er ook in dit dagdeel veel ruimte voor praktisch oefenen van het geleerde. We sluiten af met een opdracht om het geleerde ook in de hectiek van de dag te blijven toepassen.

Leerdoelen
 • Kennis van de theorie: structuur van veilige triage en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven aansluitend op de hulpvraag
Na deze basistraining kun je je kennis jaarlijks opfrissen door deel te nemen aan de  opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en kun je de basistraining: Positieve gezondheid volgen.
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 03 oktober 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

POH netwerk

POH netwerk 5 oktober

Greet & Meet : Biblioplus met Sas van den Berk

Aan de hand van inspirerende en verrassende voorbeelden wordt duidelijk met welke gezondheidsvragen gesteld de bibliotheken mensen uit onze regio helpen. Heel handig om te weten!

Aanmelden: Klik hier om je aan melden voor het POH netwerk


Aansluitend scholing Spirometrie (apart opgeven)

 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 05 oktober 2023
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Spirtac voor HA en POH (VOL)

Uitnodiging spirometriecursus SPIRTAC – Syntein
Spirometrie in relatie tot Astma en/of COPD


 ‘Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang’ - Ivern Ball

Spirometrie is een essentieel onderdeel bij het vaststellen en vervolgen van de longaandoeningen astma en/of COPD. En hoe gek het ook klinkt niet de patiënt maar wij, de uitvoerders en beoordelaars, zijn de grootste bron van ruis in de uitslag en de beoordeling van de spirometrie, dus hoe beter wij zijn voorbereid hoe sneller een juiste diagnose en behandeling kan worden bedacht. In een aantal bijeenkomsten gaan wij u enthousiast maken over de juiste uitvoering en beoordeling van het spirogram.

CERTIFICAAT
 • De cursus is opgebouwd uit drie verschillende bijeenkomsten die samen voor maximaal 8 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.
 • U ontvangt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • Huisartsen en praktijkondersteuners doorlopen alle 3 bijeenkomsten.
  • Een portefolia van enkele spiro’s
Van beginnende praktijkondersteuners of praktijkondersteuners die nog niet bekwaam zijn in het uitvoeren van een spiro wordt gevraags eerst de praktische scholing van 18 september te volgen. 
Data
 • bijeenkomst 1:                                                             5 oktober 2023
 • bijeenkomst  2:                                                            16 november 2023
 • bijeenkomst 3:                                                             23 januari 2024
Kosten: voor de Spirtac €120,- per persoon  voor bijeenkomst 1 t/m 3.
Aanmelden: klik hier 

NB: 
De Spirtac is een alternatief voor de Caspir.
Belangstellenden voor de Caspir kunnen contact opnemen met zorggroep NEO
Voor de praktische module 18 september voor de  beginnende POH worden geen extra kosten in rekening gebracht)
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 05 oktober 2023
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk (VOL)

Drie uur + een uur voorbereiding, één dagdeel, 8-12 deelnemers
18.00 tot 21.00 uur (17.30 uur inloop met broodjes)
€ 85,- excl. BTW per deelnemer
Docent: Karin Roskes
Aanmelden via deze link

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer

Omschrijving training

Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt. Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondhei
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 10 oktober 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Kernelement: Anders werken in de praktijk voor huisartsen en praktijkmanagers

 Werksessie voor de interventies:
 1. Flexibele consultduur
 2. Regie Veelgebruikers
 3. Time-out Verwijzingen
 4. Intervisie verwijsgedrag
Accreditatie wordt aangevraagd
Aanmelden via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 26 oktober 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Open Escape Room

Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei

Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Mail dan naar info@syntein.nl 
 
Locatie
Syntein
Datum
Vrijdag 27 oktober 2023
10:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Lastige gesprekken bij triage

Duur bijeenkomst drie uur + 1,5 uur voorbereiding, één dagdeel, maximaal 12 deelnemers

Er wordt nog een datum in 2023 gepland (docent Karin Roskes)

€ 115,- excl. BTW per deelnemer
Docent Paul Ram of Karin Roskes
Aanmelden via deze link

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die minimaal de triagetraining 2: Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd (of vergelijkbaar) en ervaren zijn in triage en werken met triagewijzer.
 
Omschrijving training
In deze training krijg je handvatten om communicatietechnieken in te zetten om ook bij lastige gesprekken de patiëntveiligheid en je eigen werkplezier in stand te houden. Het kan lastig zijn om veilige triage te blijven doen en helder te blijven communiceren.
Bij lastige gesprekken kun je denken aan:
 • beller die informatie geeft die niet spoort met het werkelijke toestandsbeeld en daarmee een “onterecht” consult probeert te versieren;
 • breedsprakige beller die niet tot de kern kan komen;
 • beller die juist geen informatie wil geven;
 • eisende beller;
 • verwarde oudere;
 • ongeruste ouder.
 
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaan we samen door de theorie van handige gesprekstechnieken, staan we stil bij wat er gebeurt met jou als doktersassistente en welk effect jouw gedrag weer op de ander heeft, en oefenen we met elkaar de lastige gesprekken.
 
Leerdoelen
 • Je kunt veilige triage toepassen ook in moeilijkere situaties en past de triagewijzer en de communicatie regels van de NHG kernfeedback lijst toe
 • Je hebt inzicht in je eigen kracht en herkent je allergie en je valkuilen (kernkwadranten van Ofman)
 • Je kent de Roos van Leary en kunt deze theorie in de praktijk toepassen
 • Je leert technieken als: samenvatten, inbreken, regie nemen in gesprek, grenzen stellen, uitnodigen, samen beslissen, persoonsgericht communiceren
 • Je kunt positief feedback geven volgens de 4G methode
 
Voorbereiding
 1. Casus inbrengen met daarbij een vraag aan de groep/trainer. De casus mag een opname zijn van het gesprek, of het gesprek uitgeschreven.
 2. Bestudeer de tekst en de afbeelding van Roos van Leary. Probeer in jouw casus te markeren waar de patiënt en jij in het gesprek binnen deze roos bewegen.
 3. Bekijk de kernfeedback lijst met de vraag: welke vaardigheden kunnen jou helpen bij een lastig gesprek? Noteer de nummers en waarom je deze kiest.
 
Stuur jouw voorbereiding uiterlijk 1 week voorafgaand aan de training naar Elly Kahlert: e.kahlert@syntein.nl
 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 06 november 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Basis training: Positieve Gezondheid

Duur bijeenkomst drie uur, één dagdeel, 6-12 deelnemers
Kosten € 85,- excl. BTW per deelnemer
Docent Karin Roskes
Aanmelden via deze link

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de training Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd en in de praktijk dagelijks werken met de triagewijzer.
 
Omschrijving training
Positieve Gezondheid (PG) is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In de praktijk betekent dat dat je als doktersassistente kan proberen mensen te ondersteunen in het zoeken naar wat wel kan, ondanks ziekte of problemen. Werken vanuit PG zorgt voor een andere benadering van patiënten en samenwerken binnen je team vanuit een positieve invalshoek.
 
In deze training leer je wat je als doktersassistente kunt doen met Positieve Gezondheid in je dagelijks werk. Je leert persoonsgericht communiceren vanuit een positieve invalshoek: wat is de hulpvraag, en wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn? Je maakt kennis met oplossingsgericht vragen stellen. Ook krijg je tips hoe je binnen je team positief met elkaar om kunt gaan, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
Na de training ben je in staat aspecten van Positieve Gezondheid (PG) toe te passen in je contacten met patiënten en teamleden. Deze interactieve cursus is een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen t.a.v. positief samenwerken met de patiënt en met collega’s.
 
Leerdoelen
Ken je de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid
Weet je welke mogelijkheden Positieve Gezondheid heeft voor jouw manier van werken
Kun je aspecten van Positieve Gezondheid toepassen tijdens triage aan balie en telefoon, behandeling en eigen spreekuur
Heb je kennis gemaakt met oplossingsgericht vragen stellen
Beschik je over tips en tricks om binnen het team samen te werken vanuit een positieve invalshoek
Na deze training kun je deelnemen aan de extra training Lastige gesprekken bij triage en
neem je jaarlijks deel aan de verplichte opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en de jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 09 november 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Themabijeenkomst Positieve Gezondheid/Meer Tijd Voor de Patiënt


 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 13 november 2023
17:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Kernelement: Anders werken in de praktijk voor huisartsen en praktijkmanagers

 Werksessie voor de interventies:
 1. Flexibele consultduur
 2. Regie Veelgebruikers
 3. Time-out Verwijzingen
 4. Intervisie verwijsgedrag
Accreditatie wordt aangevraagd
Aanmelden via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 13 november 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid

Duur bijeenkomst:drie uur + een uur voorbereiding, één dagdeel, 6- 12 deelnemers
Kosten € 85,- excl. BTW per deelnemer
Docent Karin Roskes|
Aanmelden via deze link

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de basistraining Positieve Gezondheid hebben gevolgd.
 
Omschrijving training:
Werken vanuit Positieve Gezondheid betekent persoonsgericht werken vanuit een positieve invalshoek: wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn. Naast oorzaak-gericht werk je ook oplossingsgericht: samen met de patiënt zoek je naar oplossingen van diens problemen of het hanteerbaar maken ervan. Ook binnen je team ga je positief met elkaar om, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
 
Deze terugkombijeenkomst focust op de vorderingen die jij en je team hebben gemaakt. Successen worden gedeeld en problemen worden benaderd vanuit oplossingsgericht werken.
Positieve Gezondheid implementeren betekent experimenteren. Er zijn geen kant en klare recepten, die maken we samen.
 
Jouw ervaringen met triage & PG staan centraal. Als voorbereiding op deze terugkomdag neem je eigen voorbeelden mee te nemen om in te brengen. We werken interactief met een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen.
 
Leerdoelen
 • Kort opfrissen van de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid  
 • Toepassen van aspecten van Positieve Gezondheid tijdens triage, balie, telefoon, behandeling en eigen spreekuur en jullie ervaringen; wat gaat goed (SUCCES!) en wat kan beter en hoe?
 • Oefenen in het stellen van oplossingsgerichte vragen
 • Bespreken van ervaringen met Positief Samenwerken in het team en tips hoe dat te versterken
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 14 november 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Open Escape Room

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Mail dan naar info@syntein.nl 
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 16 november 2023
10:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

POH netwerk

Aansluitend scholing door kaderarts  17.30 - 19.30
Klik hier om je aan melden voor het POH netwerk
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 30 november 2023
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Praktische CVRM/DM scholing voor DA & POH

CVRM en DM zorg is teamwork. Binnen de huisartsenpraktijk kunnen de taken verdeeld zijn over de huisarts, praktijkondersteuner en de doktersassistente.Zo kan de doktersassistente een rol hebben bij de oproepen, de lab-aanvragen en bij de (bloeddruk) metingen.

In 2019 is de nieuwe CVRM standaard verschenen. En ook de diabetes standaard is geactualiseerd (2023). De scholingen over de wijzigingen  in de nieuwe standaard zijn vooral gericht geweest op de huisarts en de POH.

Omdat de doktersassistente in de DM/CVRM zorg ook een duidelijk rol kan hebben bieden we nu een scholing aan voor zowel de assistente als de praktijkondersteuners.
Opfrissen van inhoudelijk kennis maar vooral ook praktische zaken uitwisselen. Bijvoorbeeld  t.a.v. lab aanvragen en (thuis)metingen. Het kan een boost geven aan de onderlinge samenwerking.
 
In deze scholing wordt op een rijtje gezet wat er veranderd is. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
 • Risicoschatting: de Score tabel
 • Welke metingen worden gedaan bij het diagnosticeren?
 • Welke metingen bij het monitoren?
 • Standaard aanvragen of op maat? Hoe dan? 
 • Hoe zit het met chronische nierschade?
 • Moeten metingen nuchter? Waarom wel of waarom niet?
 • Wat zijn de valkuilen bij metingen? 
 • Metingen i.r.t. tot de medicatie?
 • Wat zijn alarmsignalen?
Kosten: geen
Aanmelden: Klik hier 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 30 november 2023
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Algemene Leden Vergadering Huisartsencoöperatie

Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 06 december 2023
18:00 uur
tot 20:00 uur

Dialoogsessie Vakgroep

Datum
Dinsdag 12 december 2023
17:30 uur
tot 18:30 uur

Ouderenzorg Multimorbiditeit

Door Karin Roskes

Het aantal ouderen neemt toe. Maar er komen ook steeds meer oude ouderen (80+). Hiermee groeit ook de groep ouderen waarbij verschillende soorten problemen samenkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan chronische aandoeningen en multimorbiditeit, polyfarmacie (het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd) en eenzaamheid. Dit levert een complexe, domeinoverstijgende zorgvraag op.

Meer informatie volgt nog 
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 14 december 2023
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Spirtac voor HA en POH (VOL)

Uitnodiging spirometriecursus SPIRTAC – Syntein
Spirometrie in relatie tot Astma en/of COPD)


 ‘Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang’ - Ivern Ball

Spirometrie is een essentieel onderdeel bij het vaststellen en vervolgen van de longaandoeningen astma en/of COPD. En hoe gek het ook klinkt niet de patiënt maar wij, de uitvoerders en beoordelaars, zijn de grootste bron van ruis in de uitslag en de beoordeling van de spirometrie, dus hoe beter wij zijn voorbereid hoe sneller een juiste diagnose en behandeling kan worden bedacht. In een aantal bijeenkomsten gaan wij u enthousiast maken over de juiste uitvoering en beoordeling van het spirogram.

CERTIFICAAT
 • De cursus is opgebouwd uit drie verschillende bijeenkomsten die samen voor maximaal 8 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.
 • U ontvangt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • Huisartsen en praktijkondersteuners doorlopen alle 3 bijeenkomsten.
  • Beginnende praktijkondersteuner doorlopen 4 bijeenkomsten
  • Een portefolia van enkele spiro’s
 
 • bijeenkomst 1:                                                             5 oktober 2023
 • bijeenkomst  2:                                                            16 november 2023
 • bijeenkomst 3:                                                             23 januari 2024
Kosten: voor de Spirtac €120,- per persoon  voor bijeenkomst 1 t/m 3.
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 23 januari 2024
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Startcursus Langerhans insulinetherapie

 

Data 2024

- donderdag 1 februari 2024, module 1 en 2 (14.30 - 21.15) 

- donderdag 21 maart 2024, module 3 (17.30 - 21.15)

Docenten: Daniël Tavenier (kaderarts diabetes) en Annejet Eerkens-Kok (diabetesverpleegkundige).

Locatie: Ede

Accreditatiepunten : 8 bij het volgen van alle modules
Kosten:                     Indicatie: € 240,00 (excl. btw)  pp voor de Syntein praktijkenAanmelden 
Datum
Donderdag 01 februari 2024
14:30 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Driedaagse scholing Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijken 2024

Het betreft de driedaagse scholing op 29 februari 2024, 28 maart 2024 en 23 april 2024. De scholing wordt op een externe locatie in de omgeving van Boxmeer gegeven en duurt van 09.00 uur tot +/- 16.30 uur. Opgeven via deze link

NB. Op dinsdag 14 november 2023 vindt de Opfristraining Oplossingsgericht werken plaats. Opgeven via deze link.
 
Locatie
Nader te bepalen (omgeving Boxmeer)
Datum
Donderdag 29 februari 2024
09:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Driedaagse scholing Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijken 2024

Het betreft de driedaagse scholing op 29 februari 2024, 28 maart 2024 en 23 april 2024. De scholing wordt op een externe locatie in de omgeving van Boxmeer gegeven en duurt van 09.00 uur tot +/- 16.30 uur. Opgeven via deze link

NB. Op dinsdag 14 november 2023 vindt de Opfristraining Oplossingsgericht werken plaats. Opgeven via deze link.
 
Locatie
Nader te bepalen (omgeving Boxmeer)
Datum
Donderdag 28 maart 2024
09:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›
Agenda archief