Agenda

Scholing 'Veilige zorg met veilig incident melden (VIM)'

Scholing ‘Veilige zorg met veilig incident melden (VIM)’
 
Melden in de huisartspraktijk
Iedereen die in de huisartsenzorg werkt kan te maken krijgen met incidenten. Bij het verlenen van zorg of behandelen van patiënten kan het anders lopen dan bedoeld. Hieruit zijn lessen te trekken die de kans verkleinen dat hetzelfde weer gebeurt. Hoewel het melden verplicht is (Wkkgz) voelt dit soms ongemakkelijk. Hoe veilig is de cultuur binnen het team? En hoe kun je een incident zodanig analyseren dat de medewerker zich veilig voelt, het team er iets van leert en de kans op herhaling wordt verkleind?
 
Over de trainer
Om de praktijken hierbij te ondersteunen biedt Syntein de onlinetraining ‘Veilige zorg met veilig incident melden’ aan. Deze scholing wordt verzorgd door Sonja Oomkens. Haar bedrijf ‘Veiliger Zorg’ is landelijk bekend op dit gebied. De naam van Sonja’s bedrijf drukt haar motivatie uit: Veiliger Zorg. Zij wil dat de zorg veiliger wordt, niet alleen voor patiënten maar ook voor de zorgverleners. Zorgverleners zitten soms erg met wat er gebeurd is. Het is daarom zaak te voorkomen dat dezelfde incidenten zich herhalen.
 
De scholing online
De Corona situatie was aanleiding om de training online aan te bieden. De ervaringen hiermee zijn positief: de interactie blijkt evengoed te gaan en het scheelt reistijd.
De opbouw van de training:
Twee onlinebijeenkomsten (met Zoom) van maximaal 15 personen, dus tweemaal dezelfde groep. Bij voorkeur meerdere disciplines uit één praktijk zoals huisarts, doktersassistente, praktijkmanager, POH.

Indeling:
 1. Eerste onlinebijeenkomst uur van 15.30 uur tot 17.30 uur.
  • Theorie, wat moet je melden? Hoe stimuleer je dat?
 2. Meldweek
  • Een week lang meldingen bijhouden in de eigen praktijk
 3. Tweede onlinebijeenkomst uur van 15.30 -17.30 uur
  • Bespreken van de meldingen, oefenen met de analyse.
 
Doelgroep
De scholing is bedoeld voor alle huisartspraktijken en hun medewerkers. Medewerkers die zich bezighouden met VIM-men nodigen wij met name uit om deel te nemen.
Wij zien graag dat van HaZo24 praktijken minimaal twee medewerkers deelnemen. Ook niet HaZo24 praktijken medewerkers zijn welkom en kunnen zich opgeven. Deelnemers doen beide trainingen mee voor een maximaal leereffect.
Bij inschrijving van meer dan 15 personen gaan we een tweede ronde organiseren.
 
Data
Week 45:        1e onlinebijeenkomst dinsdag 3 november 15.30-17.30 uur 
Week 46:        meldweek in de eigen praktijk
(Week 47:       Sonja analyseert meldingen uit de meldweek)
Week 48:        2e onlinebijeenkomst dinsdag 24 november 15.30-17.30 uur
 
Aanmelden via deze link 
 
Kostenbijdrage: € 75,= inclusief btw per deelnemer (dit is inclusief accreditatiekosten voor deelnemende huisartsen). Syntein draagt een kwart bij aan de totale kosten.
Accreditatie van de scholing voor de huisartsen (4 uren) is aangevraagd.
 
Heb je vragen over de scholing? Stuur een bericht naar m.stax@syntein.nl of bel naar Syntein.
 
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 03 november 2020
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst 'Delen en helen na Corona' (1e bijeenkomst)

Overlijden en afscheid nemen in tijden van Corona is ‘anders dan anders’. Om nabestaanden te steunen, vinden er bijeenkomsten plaats bedoeld voor nabestaanden die een dierbare verloren hebben aan Corona. De waarde van deze bijeenkomsten zitten in het kunnen delen, herkennen en erkennen van gevoelens rondom een plotseling overlijden, gevoelens van machteloosheid en isolatie .
 
Voor wie?
Nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan Corona
 
Wat?
Drie bijeenkomsten met een groep van maximaal 8 personen, onder begeleiding van 2 professionals.

Inhoud 
 1. Stilstaan bij uw verlies-ervaring (hoe beïnvloedt dit nu uw leven?)
 2. Recht doen aan de persoon die overleden is
 3. Wat heeft u nodig om verder te kunnen gaan

Wanneer?                         
Start: woensdag 4 november, van 14.00 tot 16.00 uur
2e bijeenkomst: woensdag 11 november
3e bijeenkomst: woensdag 18 november
 

Waar? 
Syntein
Bereklauw 1, Boxmeer
Uiteraard conform richtlijnen vanuit overheid / RIVM
 
Aanmelden       
Bij Syntein: telefoonnummer 0485 – 745310 of info@syntein.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
 
Organisatie / meer informatie:
Suzanne van Horssen     Ritueel begeleider / geestelijk verzorger
Silvia Janssen-Claassen  Verlies- en rouwbegeleidster
  
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 04 november 2020
14:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst OPEN

Huisartsen ontvangen een uitnodigingsmail via OPEN
Datum
Donderdag 05 november 2020
18:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst 'Delen en helen na Corona' (2e bijeenkomst)

Overlijden en afscheid nemen in tijden van Corona is ‘anders dan anders’. Om nabestaanden te steunen, vinden er bijeenkomsten plaats bedoeld voor nabestaanden die een dierbare verloren hebben aan Corona. De waarde van deze bijeenkomsten zitten in het kunnen delen, herkennen en erkennen van gevoelens rondom een plotseling overlijden, gevoelens van machteloosheid en isolatie .
 
Voor wie?
Nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan Corona
 
Wat?
Drie bijeenkomsten met een groep van maximaal 8 personen, onder begeleiding van 2 professionals.

Inhoud 
 1. Stilstaan bij uw verlies-ervaring (hoe beïnvloedt dit nu uw leven?)
 2. Recht doen aan de persoon die overleden is
 3. Wat heeft u nodig om verder te kunnen gaan

Wanneer?                         
Start: woensdag 4 november, van 14.00 tot 16.00 uur
2e bijeenkomst: woensdag 11 november
3e bijeenkomst: woensdag 18 november
 

Waar? 
Syntein
Bereklauw 1, Boxmeer
Uiteraard conform richtlijnen vanuit overheid / RIVM
 
Aanmelden       
Bij Syntein: telefoonnummer 0485 – 745310 of info@syntein.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
 
Organisatie / meer informatie:
Suzanne van Horssen     Ritueel begeleider / geestelijk verzorger
Silvia Janssen-Claassen  Verlies- en rouwbegeleidster
  
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 11 november 2020
14:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

Webinar VIPLive - digitaal samenwerken in de ouderenzorg (huisartsenpraktijk)

Door Karin Roskes en Stefan ter Vergert Calculus
Voor Huisartsen en POH/DA, casemanagers uit zorg en welzijn


Doel: Na deze bijeenkomst bent u digitaal wijzer en weet u hoe u VIPlive voor zorg (op afstand) direct op een voor u passende manier kunt inzetten in de dagelijkse organisatie van zorg rondom kwetsbare ouderen.
VipLive kunt u inzetten voor overleg via de app met (meerdere) hulpverleners over een patiënt op casus niveau, u kunt ook beeldbellend een MDO houden.  U kunt zelf bepalen welke personen u toevoegt aan het netwerk rond de patiënt. Het is het gemak van korte lijntjes, veilige digitale communicatie en beeldbellen met zorgverleners.

Eerst krijgt u een instructie over VIPLive en daarna laat onze kaderhuisarts Karin Roskes aan de hand van enkele voorbeelden zien wat de toegevoegde waarde voor de praktijk kan zijn en hoe makkelijk het eigenlijk is.
Steeds meer ouderenverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en alle medewerkers van Sociom maken al gebruik van VIPLive en de huisartsen die er al mee werken zijn enthousiast.
De belangrijkste functionaliteiten  worden duidelijk uitgelegd. Stefan ter Vergert van Calculus is aanwezig voor praktische vragen. Vooraf vragen we:
 • uw account geactiveerd te hebben
 • uw wachtwoord paraat te hebben
Mocht u hier problemen mee ondervinden, neem contact op met de Calculus helpdesk, zij hebben het met een telefoontje voor u geregeld.
Klik hier voor de aanmelding
Datum
Donderdag 12 november 2020
16:00 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst OPEN

Huisartsen ontvangen een uitnodigingsmail via OPEN
Datum
Maandag 16 november 2020
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Autisme in de huisartsenpraktijk (2e avond van 2)

Inleiding
De kans dat je als POH-GGZ ook kinderen en volwassenen met autisme in de huisartsenpraktijk ziet, is groot. Je bent je hier misschien niet altijd van bewust en dat is niet vreemd. Het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heeft zo veel uitingsvormen dat het niet makkelijk te herkennen is.

Inhoud van de scholing
Deze verdiepende scholing bestaat uit 2 avonden van 3 uur.
Tijdens de eerste avond zal de scholing gericht zijn op de uitleg over autisme en de mogelijkheden tot screening en verwijzing. Daarbij zal aan bod komen:
▪ kenmerken;
▪ biologische factoren;
▪ psychosociale factoren;
▪ verschillen in gender;
▪ diferentiaal diagnoses en comorbiditeit;
▪ risicotaxatie: wanneer (her)aanmelding voor behandeling?

Tijdens de tweede avond zal een ervaringsdeskundige aansluiten. De scholingsavond zal gericht zijn op de ervaring over hoe het is om autisme te hebben en wat de rol van de POH-GZZ kan zijn voor behandeling en begeleiding. Daarbij zal ook aan bod komen:
▪ terugblik op dag 1
▪ communicatiestrategieën;
▪ ASS en stigma;
▪ herstelgerichte interventies intern en extern.

Resultaat van de scholing
Na de scholing hebben de deelnemers:
▪ inzicht verkregen over de belangrijkste kenmerken en factoren bij ASS;
▪ kennis opgedaan over diagnostiek en behandeling bij ASS;
▪ kennis en vaardigheid opgedaan in de screening en inzet van herstelgerichte interventies op ASS.

Doelgroep
Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH-GGZ) werkzaam binnen huisartsenpraktijken.

Datum en locatie
Deze scholing bestaat uit 2 avonden van 3 uur, te weten:
▪ Avond 1: Maandag 2 november 2020, locatie Syntein in Boxmeer
▪ Avond 2: Maandag 16 november 2020, locatie Syntein in Boxmeer
Je dient bij beide avonden aanwezig te zijn. Aan de scholing kunnen maximaal 15 personen deelnemen.
Tijd
Van 18.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Docent
Sonja Middelhuis is werkzaam als Verpleegkundig Specialist GGZ bij ADHDcentraal in Nijmegen. Daarnaast zet zij zich in als voorlichter op het gebied van ontwikkelingsstoornissen. Zij is al jaren werkzaam in de geestelijke gezondheidzorg en heeft een brede expertise. Haar affiniteit met betrekking tot ontwikkelingsstoornissen heeft zij opgedaan bij het Radboud UMC. Zij was aldaar werkzaam op de poli ontwikkelingsstoornissen, welke zich richtte op de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ontwikkelingsstoornissen en comorbiditeit.

Kosten
POH-GGZ in dienst bij Praktijksteun kunnen kosteloos deelnemen aan onze scholingen.
PRO-RCH
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij het zorgprogramma van PRO-RCH, dan kan je kosteloos deelnemen aan de scholingen Consultatie, E-health, Triage en Netwerkbijeenkomsten. Voor de overige scholingen geldt een gereduceerd tarief van € 125,- per scholingsavond.
Syntein
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Syntein, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.
Provico
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Provico, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.
Ben je werkzaam bij een andere organisatie of ben je in dienst van de huisarts, je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze scholingen. De kosten van de scholingen bedragen € 150,- per scholingsavond. Alle scholingen zijn inclusief een lichte maaltijd.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ en V&VN (6 punten).

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de scholing, mits er nog vrije plaatsen zijn. Deze scholing vindt doorgang bij voldoende aanmeldingen. Na aanmelding geen bevestigingsmail gekregen? Neem dan contact op met scholing@praktijksteun.nl
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 16 november 2020
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Casuïstiekbespreking COPD online

Omdat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is wordt de bijeenkomst online aangeboden. De training is
 • interactief van opzet
 • tijdsduur 75 min
 • geaccrediteerd
 • gratis
 
Natuurlijk is het afgelopen half jaar nauwelijks longfunctie onderzoek verricht in de praktijk, maar wij kunnen ons voorstellen dat er toch vragen zijn omtrent de diagnose astma/copd en/of behandeling. Aan u het verzoek om zo’n casus naar de trainer Jan-Willem van den Bos toe te sturen (spiroabc@gmail.com), zodat hij een selectie kan maken met onderwerpen voor de scholing. Gebruik hiervoor het format in de bijlage. Mocht het u echt niet lukken om de casus voor te bereiden, stuur dan alle relevante info per mail naar Jan-Willem en dan zal hij een presentatie voor u klaarzetten.   
 
Er zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd. In groep 1 zal voornamelijk aandacht worden geschonken aan de uitvoering van de spirometrie en zal een begin worden gemaakt met het systematisch beoordelen van de uitkomsten. In groep 2 zal vooral de focus zijn op de uitkomsten, de diagnose en de juiste behandeling conform de huidige NHG-richtlijnen astma en COPD. Om u goed in te delen vragen we u een korte vragenlijst in te vullen.
 • Groep 1: 17.30 – 18.45 casuïstiek basis
 • Groep 2: 19.15– 20.30 casuïstiek gevorderden[1]
Klik hier voor het aanmeldformulier

[1] Kunt u een spirometrie op uitvoering en inhoud goed beoordelen? Zo ja, dan groep 2. Zo nee, groep 1.
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 17 november 2020
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst 'Delen en helen na Corona' (3e bijeenkomst)

Overlijden en afscheid nemen in tijden van Corona is ‘anders dan anders’. Om nabestaanden te steunen, vinden er bijeenkomsten plaats bedoeld voor nabestaanden die een dierbare verloren hebben aan Corona. De waarde van deze bijeenkomsten zitten in het kunnen delen, herkennen en erkennen van gevoelens rondom een plotseling overlijden, gevoelens van machteloosheid en isolatie .
 
Voor wie?
Nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan Corona
 
Wat?
Drie bijeenkomsten met een groep van maximaal 8 personen, onder begeleiding van 2 professionals.

Inhoud 
 1. Stilstaan bij uw verlies-ervaring (hoe beïnvloedt dit nu uw leven?)
 2. Recht doen aan de persoon die overleden is
 3. Wat heeft u nodig om verder te kunnen gaan

Wanneer?                         
Start: woensdag 4 november, van 14.00 tot 16.00 uur
2e bijeenkomst: woensdag 11 november
3e bijeenkomst: woensdag 18 november
 

Waar? 
Syntein
Bereklauw 1, Boxmeer
Uiteraard conform richtlijnen vanuit overheid / RIVM
 
Aanmelden       
Bij Syntein: telefoonnummer 0485 – 745310 of info@syntein.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
 
Organisatie / meer informatie:
Suzanne van Horssen     Ritueel begeleider / geestelijk verzorger
Silvia Janssen-Claassen  Verlies- en rouwbegeleidster
  
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 18 november 2020
14:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

Scholing 'Veilige zorg met veilig incident melden (VIM)' deel 2

Scholing ‘Veilige zorg met veilig incident melden (VIM)’ deel 2
 
Melden in de huisartspraktijk
Iedereen die in de huisartsenzorg werkt kan te maken krijgen met incidenten. Bij het verlenen van zorg of behandelen van patiënten kan het anders lopen dan bedoeld. Hieruit zijn lessen te trekken die de kans verkleinen dat hetzelfde weer gebeurt. Hoewel het melden verplicht is (Wkkgz) voelt dit soms ongemakkelijk. Hoe veilig is de cultuur binnen het team? En hoe kun je een incident zodanig analyseren dat de medewerker zich veilig voelt, het team er iets van leert en de kans op herhaling wordt verkleind?
 
Over de trainer
Om de praktijken hierbij te ondersteunen biedt Syntein de onlinetraining ‘Veilige zorg met veilig incident melden’ aan. Deze scholing wordt verzorgd door Sonja Oomkens. Haar bedrijf ‘Veiliger Zorg’ is landelijk bekend op dit gebied. De naam van Sonja’s bedrijf drukt haar motivatie uit: Veiliger Zorg. Zij wil dat de zorg veiliger wordt, niet alleen voor patiënten maar ook voor de zorgverleners. Zorgverleners zitten soms erg met wat er gebeurd is. Het is daarom zaak te voorkomen dat dezelfde incidenten zich herhalen.
 
De scholing online
De Corona situatie was aanleiding om de training online aan te bieden. De ervaringen hiermee zijn positief: de interactie blijkt evengoed te gaan en het scheelt reistijd.
De opbouw van de training:
Twee onlinebijeenkomsten (met Zoom) van maximaal 15 personen, dus tweemaal dezelfde groep. Bij voorkeur meerdere disciplines uit één praktijk zoals huisarts, doktersassistente, praktijkmanager, POH.

Indeling:
 1. Eerste onlinebijeenkomst uur van 15.30 uur tot 17.30 uur.
  • Theorie, wat moet je melden? Hoe stimuleer je dat?
 2. Meldweek
  • Een week lang meldingen bijhouden in de eigen praktijk
 3. Tweede onlinebijeenkomst uur van 15.30 -17.30 uur
  • Bespreken van de meldingen, oefenen met de analyse.
Doelgroep
De scholing is bedoeld voor alle huisartspraktijken en hun medewerkers. Medewerkers die zich bezighouden met VIM-men nodigen wij met name uit om deel te nemen.
Wij zien graag dat van HaZo24 praktijken minimaal twee medewerkers deelnemen. Ook niet HaZo24 praktijken medewerkers zijn welkom en kunnen zich opgeven. Deelnemers doen beide trainingen mee voor een maximaal leereffect.
Bij inschrijving van meer dan 15 personen gaan we een tweede ronde organiseren.
 
Data
Week 45:        1e onlinebijeenkomst dinsdag 3 november 15.30-17.30 uur 
Week 46:        meldweek in de eigen praktijk
(Week 47:       Sonja analyseert meldingen uit de meldweek)
Week 48:        2e onlinebijeenkomst dinsdag 24 november 15.30-17.30 uur
 
Aanmelden via deze link 
 
Kostenbijdrage: € 75,= inclusief btw per deelnemer (dit is inclusief accreditatiekosten voor deelnemende huisartsen). Syntein draagt een kwart bij aan de totale kosten.
Accreditatie van de scholing voor de huisartsen (4 uren) is aangevraagd.
 
Heb je vragen over de scholing? Stuur een bericht naar m.stax@syntein.nl of bel naar Syntein.
 
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 24 november 2020
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Polyfarmacie bij (kwetsbare) ouderen – online nascholing

Door Karin Roskes (huisarts) en Linda Jochems (Specialist Ouderengeneeskunde) en Bart van der Arend (apotheker) voor de huisartsen. 

Accreditatie is aangevraagd voor 2 punten.

Na deze nascholing kunt u:
 • Inhoudelijk een oordeel geven over de indicatie en noodzaak van elk medicijn bij (kwetsbare) ouderen met polyfarmacie
 • Samenwerken met en gebruik maken van de kennis van de specialist ouderengeneeskunde en de apotheker rondom polyfarmacie bij (kwetsbare) ouderen
 • Met uw patiënt samen een beargumenteerde afweging maken om een medicijn te starten of staken
 • Een start maken met of het verbeteren van de integratie van afspraken rondom structurele polyfarmacie beoordeling bij kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk
Onze praktijken worden steeds grijzer en het aantal ouderen dat medicijnen slikt groeit ook. Met name ouderen met meerdere aandoeningen kunnen soms wel 15 verschillende medicijnen per dag wegwerken. Naarmate deze ouderen kwetsbaarder worden, is het steeds belangrijker om goed samen met uw patiënt  te kijken of de medicijnen nog hun doel dienen en of de winst opweegt tegen de bijwerkingen. Hierin speelt de huisarts nog altijd een centrale rol als generalist. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen en kunnen we de kennis en kunde van de specialist ouderengeneeskunde en de apotheker hierbij makkelijk inzetten.

In deze online nascholing zullen we live uw kennis vergroten, u casuïstiek voorleggen die u in kleine groepjes samen zult uitwerken en is er ruimte voor vragen en feedback aan de deskundigen en elkaar. Daarnaast zullen we best practice voorbeelden geven van structurele afspraken rondom polyfarmacie in de huisartsenpraktijk.

We hopen u op 1 december online te zien! Bij meer aanmeldingen dan “plek” online, zullen we deze scholing later nogmaals aanbieden.

U kunt u aanmelden door hier te klikken.
 
Locatie
n.v.t.
Datum
Dinsdag 01 december 2020
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Thema bijeenkomst PG

Datum
Dinsdag 08 december 2020
17:30 uur
tot 20:00 uur

Bijeenkomst OPEN

Huisartsen ontvangen een uitnodigingsmail via OPEN
Datum
Dinsdag 08 december 2020
18:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

GLP1 in de praktijk

GLP1  in de praktijk
Voor praktijkondersteuners en geïnteresseerde huisartsen 
Door Patrick Schrömbges, huisarts en kaderhuisarts diabetes


Een praktische online sessie over het opstarten van GLP1
Een sessie waarin praktische tips  en ervaringen gedeeld worden. 

aanmelden via info@syntein.nl 
 
Locatie
Online sessie met zoom
Datum
Dinsdag 15 december 2020
16:00 uur
tot 18:00 uur
Lees verder ›

Praktijkbezoeken op maat

Door longverpleegkundige Tiny Rooijendijk en docent Jan Willem van Bos. De praktijk bepaalt zelf de agenda. Bijvoorbeeld  oefenen en beoordelen spirometrie, de patiëntenlijst COPD/Astma,  medicatie (ICS), spirometrie,  het stopgesprek,  stoppen met roken, verwijscriteria , samenwerking  ect...)
Klik hier voor het aanmeldformulier.
 
Locatie
op locatie (praktijk)
Datum
Donderdag 31 december 2020
12:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk voor huisartsen en POH's (1e deel)

Op aanvraag opnieuw aangeboden: 3-daagse training “Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” van Fredrike Bannink.

De training is een combinatie van theorie, voorbeelden uit de praktijk en oefenen in kleine groepjes.
Accreditatie voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Docenten:
 1.   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, en internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.
 2.   Pieter Janssen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voor positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. Hij heeft met Fredrike het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” geschreven.
 3.   Eva Kuiper is forensisch orthopedagoog, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en ook co-auteur en trainer van Fredrike.
Deze docenten-combinatie heeft als meerwaarde dat iedere trainer zijn/haar eigen achtergrond en ervaringen meebrengt. Zij kennen elkaar goed en de onderdelen van de training sluiten goed op elkaar aan. 

De training vindt plaats in de scholingsruimte bij Syntein telkens van  9.30 tot 16.30 uur.

Dag 1: 19 januari
Dag 2: 11 februari
Dag 3: 9 maart
Er van uitgaande dat coronamaatregelen versoepeld zijn.

Kosten per deelnemer: € 329 excl btw per deelnemer. Dit is inclusief boek, lesmateriaal en accreditatie voor huisartsen (18 punten) en POH-ers.

 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 19 januari 2021
09:30 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

BHV-scholing

Momenteel biedt Syntein haar scholingen en trainingen zoveel mogelijk online en/of in kleine groepen aan. Dit geldt ook voor de BHV-training. Veiligheidspiramide heeft voor Syntein een nieuw programma en aanbod samengesteld. Zowel de inhoud als de opzet van de trainingen zijn t.o.v. van vorig jaar aangepast. Bij het vormgeven van de inhoud is de feedback van vorig jaar meegenomen. 
Nieuwe BHV’ers dienen vooraf een e-learning te volgen.

Met de huidige inzichten gaan we er van uit dat we medio 27 januari 2021 op locatie kunnen trainen met kleine groepen. De trainer komt een dagdeel op locatie, met het verschil dat de cursisten opgedeeld worden in drie kleine groepen van vier deelnemers. De deelnemers volgen drie onderwerpen in carrouselvorm:
 
 1. LEH (Levensreddende eerste handelingen).
  In een klein groepje de praktijk oefenen van reanimatie, inzet AED en stabiele zijligging.
   
 2. Table top oefening: bedrijfsnoodplan.
  De basis voor het onderdeel ontruimen en communiceren is het bedrijfsnoodplan. De werkvorm is een zogenoemde Table Top-oefening. Aan de hand van een vergroting van een plattegrond van de betreffende locatie op tafel wordt er geoefend.
   
 3. Hoe goed ken je je eigen locatie?
  O.a. met behulp van een rondgang op locatie met een BHV checklist.
   
 4. Afsluiting (plenair) met een real-life ontruimingsoefening.
Kosten huisartsen € 125,= (excl. BTW & incl. accreditatie)
Kosten overige praktijkmedewerkers € 75,= (excl. BTW)
 • e-learning (opleiding)
Verplicht voor nieuwe BHV’ers
Extra kosten € 50,= (excl. BTW)
 • e-Instruct (herhaling)
Optioneel € 10,= (excl. BTW) per jaar een tool om de basistheorie op frissen en te onderhouden
Max. aantal deelnemers 12 (drie groepen van vier)
Accreditatie Alleen voor huisartsen
Locatie Syntein of op verzoek huisartsenpraktijk
BHV certificaat Ja
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovenstaande BHV-trainingen? Laat het ons dan weten door middel van het inschrijfformulier, klik hier. Wij ontvangen uw reactie graag voor 16 november 2020.
 
Informatie
Wilt u de BHV–carrousel op eigen locatie organiseren of heeft u vragen over deze scholing neem dan contact op met Ilse Bruijs (i.bruijs@syntein.nl).
 
Datum
Woensdag 27 januari 2021
16:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk voor huisartsen en POH's (2e deel)

Op aanvraag opnieuw aangeboden: 3-daagse training “Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” van Fredrike Bannink.

De training is een combinatie van theorie, voorbeelden uit de praktijk en oefenen in kleine groepjes.
Accreditatie voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Docenten:
 1.   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, en internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.
 2.   Pieter Janssen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voor positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. Hij heeft met Fredrike het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” geschreven.
 3.   Eva Kuiper is forensisch orthopedagoog, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en ook co-auteur en trainer van Fredrike.
Deze docenten-combinatie heeft als meerwaarde dat iedere trainer zijn/haar eigen achtergrond en ervaringen meebrengt. Zij kennen elkaar goed en de onderdelen van de training sluiten goed op elkaar aan. 

De training vindt plaats in de scholingsruimte bij Syntein telkens van  9.30 tot 16.30 uur.

Dag 2: 11 februari
Dag 3: 9 maart
Er van uitgaande dat coronamaatregelen versoepeld zijn.

Kosten per deelnemer: € 329 excl btw per deelnemer. Dit is inclusief boek, lesmateriaal en accreditatie voor huisartsen (18 punten) en POH-ers.

 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 11 februari 2021
09:30 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk voor huisartsen en POH's (3e deel)

Op aanvraag opnieuw aangeboden: 3-daagse training “Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” van Fredrike Bannink.

De training is een combinatie van theorie, voorbeelden uit de praktijk en oefenen in kleine groepjes.
Accreditatie voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Docenten:
 1.   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, en internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.
 2.   Pieter Janssen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voor positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. Hij heeft met Fredrike het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” geschreven.
 3.   Eva Kuiper is forensisch orthopedagoog, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en ook co-auteur en trainer van Fredrike.
Deze docenten-combinatie heeft als meerwaarde dat iedere trainer zijn/haar eigen achtergrond en ervaringen meebrengt. Zij kennen elkaar goed en de onderdelen van de training sluiten goed op elkaar aan. 

De training vindt plaats in de scholingsruimte bij Syntein telkens van  9.30 tot 16.30 uur.

Kosten per deelnemer: € 329 excl btw per deelnemer. Dit is inclusief boek, lesmateriaal en accreditatie voor huisartsen (18 punten) en POH-ers.

 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 09 maart 2021
09:30 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›
Agenda archief