Agenda

Intervisie dokterassistent

Datum
Dinsdag 02 november 2021
17:30 uur
tot 20:00 uur

Dialoogsessie GGZ Oost-Brabant / Huisartsen (online)

Tijdens deze dialoogsessie gaan huisartsen in gesprek met psychiater Frank Hertenberg, GZ psycholoog/aandachtsfunctionaris aanmelding Mireille Gartz en zorgmanager Cheraar Baars van GGZ Oost-Brabant. Er wordt besproken wanneer er naar de GGZ verwezen kan worden en wat andere mogelijkheden zijn om te verwijzen. Ook worden er tips gegeven wat huisartsen zelf kunnen doen om een afweging tot verwijzen te maken.
 
Het is een onlinebijeenkomst van maximaal een uur. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar.
Graag ontvangen we vooraf zoveel mogelijk vragen, zodat de GGZ-gesprekspartners zich goed kunnen voorbereiden. Maak dus een rondje bij je collega’s in je praktijk om vragen te verzamelen en zet die in deze link. Dit is tevens de aanmelding van diegene die namens de praktijk bij de sessie aanwezig zal zijn.Stuur je aanmelding en vragen vóór donderdag 14 oktober a.s. in. De Zoom- of Teams-inloggegevens worden enkele dagen voor 2 november toegezonden aan de aangemelde personen.
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 02 november 2021
17:30 uur
tot 18:30 uur
Lees verder ›

Angst en paniek bij kind & jeugd

Van 18.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Klik hier voor meer informatie 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 02 november 2021
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk (dag 2)

Datum
Donderdag 04 november 2021
09:30 uur
tot 17:00 uur

Intervisie POH-S

Datum
Dinsdag 16 november 2021
17:30 uur
tot 20:00 uur

Onbegrepen gedrag bij dementie (incl. e-learning)

Van 18.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Klik hier voor meer informatie 
Locatie
omgeving Boxmeer
Datum
Dinsdag 16 november 2021
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Scholing infectiepreventie

Agenda Syntein en aankondiging/aanmelding scholing infectiepreventie in de nieuwsbrief Syntein
 
Tijdstip en duur bijeenkomst Dinsdag 23 november 1,5 uur
19.30-21.00 uur
Groepsgrootte n.v.t.
Voor wie is de scholing bestemd? Doktersassistente, Praktijkmanager, Huisarts, POH-S
Kosten Geen
Locatie: Online bijeenkomst
Frequentie: Eenmalig
Docent
 • Nico Bartels, deskundige infectiepreventie GGD
 • Mia Stax, kwaliteitscoördinator Syntein (HaZo24)
Accreditatie Nee
 
‘Schoon genoeg in de praktijk’ 
 Weet u hoe u zorginfecties kunt voorkomen in uw praktijk? Welke verschillende afvalstromen zijn er in de huisartsenpraktijk? Mag een dipslide bijvoorbeeld bij het restafval? Welke minimumnormen (infectiepreventie) schrijft de NHG voor in de huisartsenpraktijk? Deze en meer vragen/onderwerpen worden behandeld in de online scholing ‘Schoon genoeg in de praktijk’.
 
Tijdens deze scholing bespreken we o.a. de meest voorkomende hiaten op het gebied van hygiëne- en infectiepreventie. De GGD Gelderland-Zuid onderzocht dit in verschillende huisartsenpraktijken.
Hebt u de praktijk op orde met de benodigde hygiënemaatregelen?
 
Deze interactieve online scholing wordt verzorgd door Nico Bartels, deskundige infectiepreventie GGD Gelderland-Zuid en Mia Stax, kwaliteitscoördinator Syntein. Vragen en suggesties aangaande de inhoud, vernemen we graag via m.stax@syntein.nl
 
We hopen van iedere praktijk (zeker van de HaZo24 praktijken!) minimaal één doktersassistente of praktijkmanager en/of huisarts te verwelkomen.
 
Houd tijdens deze scholing een device zoals mobiel of tablet bij de hand, om mee te kunnen doen met de interactieve onderdelen via de mentimeter.
 
De NHG richtlijn infectiepreventie is de basis van deze scholing. Voor een korte voorbereiding verwijzen we naar: Overzicht minimumnormen | NHG.
 
Wat vragen we van u?
Wij hopen op voorhand enkele vragen/onderwerpen op het gebied van hygiëne- en infectiepreventie te ontvangen, zodat we de onderwerpen en inhoudelijke boodschap nog beter kunnen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk.
Vragen en suggesties ontvangen graag mailen naar het volgende mailadres: m.stax@syntein.nl
 
Aanmelding
Klik  scholing infectie preventie : schoon genoeg in de praktijk om je aan te melden en om enkele vragen te beantwoorden.
 
 
Locatie
nvt
Datum
Dinsdag 23 november 2021
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Masterclass COPD / Astma

Masterclass: Casuïstiekbespreking COPD/Astma
voor koppel HA & POH 
i.s.m. Medclass

Aanmelden: klik hier 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 25 november 2021
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Themabijeenkomst Mantelzorg & werk

Mantelzorg & werk – themabijeenkomst
Aan het werk voor werkende mantelzorgers
Op weg naar een mantelzorgvriendelijk werkklimaat
 
Combineer jij als mantelzorger de zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: één op de vier werknemers doet dit.

De combinatie zorg en werk valt veel mensen zwaar. Jou misschien ook wel. Om vitaal, gezond en inzetbaar te blijven, kunnen werkgevers samen met jou zoeken naar een goede balans. Er zijn diverse mogelijkheden om de combinatie werk en mantelzorg draaglijker te maken. Wij vertellen je er graag meer over tijdens een informatieve themabijeenkomst op donderdag 25 november in Myllesweerd (Mill).


Save the date!
 • Wanneer? Donderdag 25 november 2021
 • Hoe laat? Van 19:30 – 21:30 uur
 • Waar? In Myllesweerd*, Kerkstraat 3 in Mill
  * hier gelden de RIVM richtlijnen
 
‘Helder theater’ verzorgt dan een interactief programma waarin je wordt meegenomen in het leven en de dilemma’s van werkende mantelzorgers. Verder is er een gesprek met een deskundigenpanel, bestaande uit een HR-manager, een vitaliteitscoach en een ervaringsdeskundige. Ook krijg je informatie over de mogelijkheden van vervangende mantelzorg. Vanzelfsprekend komt ook een werkende mantelzorger aan het woord en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
 
Op 25 november laten we je graag zien wat de combinatie van mantelzorg en werk betekent. Voor meer informatie of aanmelden ga naar: www.mantelzorglvc.nl of mail naar mantelzorg@sociom.nl.


 
Datum
Donderdag 25 november 2021
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Intervisie oplossingsgerichte gespreksvoering

Datum
Donderdag 02 december 2021
17:30 uur
tot 20:00 uur

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk (dag 3)

Datum
Dinsdag 07 december 2021
09:30 uur
tot 17:00 uur

BHV training (herhaling)

Online BHV-training (deze training is vol) 
Woensdag 8 december 2021, 16.00 – 17.30 uur
Alleen geschikt voor BHV-herhaling
Het is verplicht voorafgaand een E-instruct te volgen
Bij de online training gaan we, met het bedrijfsnoodplan van de locatie, specifiek in op de procedures. We bespreken scenario’s op het gebied van brand, ontruiming en eerste hulp. Wat is de rode draad? Hoe gaan de bedrijfshulpverleners om met deze scenario’s? Dit bespreken we tijdens de interactieve, online BHV cursus. Zo houden cursisten hun kennis op peil. Cursisten volgen voor de online BHV cursus eerst de theorie d.m.v. de E-instruct. De online BHV cursus wordt aangeboden via Microsoft Teams.
Kosten en overige informatie
 
Kosten €75,00 (excl. BTW & incl. E-instruct)
Max. aantal deelnemers 6
Accreditatie Niet geaccrediteerd
Locatie MS Teams
BHV certificaat Ja
Geldigheidsduur certificaat 1 jaar (we adviseren jaarlijks een opfristraining te volgen om het eerder getrainde goed te kunnen onderhouden)
Aanmelden (gesloten)  Voor 30 oktober 2021 via deze link
 
 
 
 
Locatie
Online
Datum
Woensdag 08 december 2021
16:00 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Depressie bij kind en jeugd

Van 18.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Klik hier voor meer informatie 
Locatie
omgeving Boxmeer
Datum
Maandag 13 december 2021
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Multimorbiditeit in de ouderenzorg


Het aantal ouderen neemt toe. Maar er komen ook steeds meer oude ouderen (80+). Hiermee groeit ook de groep ouderen waarbij verschillende soorten problemen samenkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan chronische aandoeningen en multimorbiditeit, incontinentie, polyfarmacie (het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd) en eenzaamheid. Dit levert een complexe, domeinoverstijgende zorgvraag op.

In deze scholing komen verschillende thema's aan de orde
- de complexere zorgvraag
- de verschillen tussen ouderen
- evenwicht gezondheid en welzijn

Zodra scholing definitief is volgt de aanmeldlink  
Datum
Dinsdag 14 december 2021
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Groepstraining Stoppen met roken

 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar     
Locatie: 
BiblioPlus Boxmeer

Wil je nu al stoppen?
Dan kan met persoonlijke telefonische en digitale begeleidingtrajecten. 
http://rookvrijookjij.nl/aanmelden-telefonische-coaching
Locatie
Biblioplus Boxmeer
Datum
Dinsdag 14 december 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

VIPLive Oefensessie

Leren door te doen.
Door Ellen Engelen, ICT-coördinator en Ilse Bruijs, coördinator integrale zorg.

Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen zijn:
 • Rapporten (ouderenzorg, rapporten chronische zorg: b.v. oproep of lege dossiers)
 • Aanmelden verwijzen: welzijn op recept, stoppen met roken, leefstijlcoach
 • Veilig berichten sturen (PC en/of met de app), foto’s
 • Digitaal MDO / beeldbellen met zorgverleners (of pt)
 • Thuismetingen
 • Profiel (afwezigheid, notificatiemail)
 • vooral wat aangedragen wordt
Klik hier om je aan te melden en om enkele vragen te beantwoorden.
 

 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 20 januari 2022
16:30 uur
tot 18:00 uur
Lees verder ›
Agenda archief