Agenda

Algemene Leden Vergadering Huisartsencoöperatie

Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 06 december 2023
18:00 uur
tot 20:00 uur

Dialoogsessie Vakgroep Radiologie

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 12 december 2023
17:30 uur
tot 18:30 uur

Ouderenzorg Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk

Docent: Karin Roskes (kaderhuisarts ouderengeneeskunde) en JaapJan Rijn 
Accreditatie is aangevraagd (2 punten)  
Aanmeldlink klik hier 
 
Aanleiding
Multimorbiditeit komt bij ouderen zeer vaak voor. De meeste ouderen wonen thuis en de huisarts is het eerste aanspreekpunt in het stroomlijnen van de multidisciplinaire zorg samen met de oudere. Dit vergt op verschillende competentiegebieden kennis van de huisarts. Deze nascholing is bedoeld om deze kennis te vergroten.
 
Vorm en programma (2 uur in totaal les, korte pauze van 5-10 min) nascholing
 • Ontvangst en online welkom en kennistoets
 • plenair presentatie prevalentie multimorbiditeit en inleiding invloed van multimorbiditeit op de kwaliteit van leven van de oudere en de competenties van de huisarts (leerdoelen)
 • in groepje van 3 huisartsen casus bespreking op medisch inhoudelijke inhoud
 • gezamenlijke nabespreking casus met kaderhuisarts ouderengeneeskunde en SO met medisch inhoudelijk achtergronden
 • korte pauze: even bewegen 5 minuten
 • bespreken organisatie van zorg voor mensen met multimorbiditeit  adhv  tool van Nivel: Goede zorg voor mensen met multimorbiditeit  (zie link: Nivel tool)
 • In groepje van 3 huisartsen zelfde casus bespreken maar nu op niveau van organisatie van zorg en multidisciplinair samenwerken en proactieve zorgplanning
 • Take home messages en afsluiting
Leerdoelen

Medisch inhoudelijk:
 1. Huisarts weet bij casus met multimorbiditeit naar welke aspecten gekeken moeten worden om tot verantwoorde keuzes te komen in beleid.
 2. Huisarts heeft inzicht in effecten van polyfarmacie (indicaties, bijwerkingen, interacties)
 3. Huisarts heeft kennis van veranderde fysiologie en pathologie van de verschillende organen bij multimorbiditeit (nierfunctiestoornissen, leverfunctiestoornissen, hypoxie, circulatieproblemen etc)
 4. Huisarts gebruikt kennis van de afzonderlijke chronische aandoeningen voor inschatten van de gevolgen voor de oudere door naar samenhangend beleid te streven
 5. De huisarts kent de geriatrische reuzen
Organisatie van zorg en samenwerken:
 1. De huisarts kan de coordinatie van zorg op zich nemen
 2. De huisarts heeft overzicht over de multidisciplinaire aanpak
 3. De huisarts weet waar hij ontbrekende kennis kan vinden (specialisten, kaderarts, naslagwerk)
 4. De huisarts kan in samenhangende zorg denken bij vaak verticale richtlijnen
Arts -patiënt Communicatie:
 1. De huisarts bespreekt samen met patient de doelen en wensen (samen beslissen)
 2. De huisarts kent tools om samen te beslissen met de patient toe te passen
 3. De huisarts weet wanneer proactieve zorgplanning toe te passen
Maatschappelijk:
 1. De huisarts herkent de “high care” patiënten en past proactieve zorgplanning toe om overmatig of onzinnig consumeren van zorg tegen te gaan.
 2. De huisarts zoekt samen met de patiënt naar zorg op de juiste plek.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 14 december 2023
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

E-learning effectief communiceren in de zorg voor doktersassistenten (te volgen op eigen moment)

Een moeder met een ziek kind die per se de dokter wil spreken. Een patiënt die moeite heeft met het invullen van een formulier. Herkenbaar? Als doktersassistent heb je te maken met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het begrijpen, toepassen en vinden van informatie over hun gezondheid.

Een kwart van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Hoe herken je deze groep en hoe communiceer je helder en begrijpelijk? In onze nieuwe e-learning leer je dat in 30 minuten en krijg je aan de hand van 4 video’s praktische handvatten.

De e-learning kost 12 euro en levert 0,5 accreditatiepunt op.

Door en voor doktersassistenten

Deze e-learning is gemaakt samen met doktersassistenten van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) en specifiek gericht op voorbeelden dagelijkse praktijk van doktersassistenten.

Wat is de inhoud van de e-learning?

De e-learning Effectief communiceren in de zorg voor doktersassistenten bestaat uit twee korte modules.

Module 1: Beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen en bespreken

1a: Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

1b: Hoe herken je beperkte gezondheidsvaardigheden?

1c: Hoe bespreek je beperkte gezondheidsvaardigheden met de patiënt?


Module 2: Effectief communiceren

2a: Begrijpelijke taal gebruiken

2b: Concrete taal gebruiken

2c: Terugvragen

2d: Open vragen stellen

2e: Hulpvraag achterhalen

E-learning effectief communiceren in de zorg voor doktersassistenten (pharos.nl)

Locatie
N.v..t. digitaal
Datum
Zondag 31 december 2023
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Basis training : Veilige triage in de dagpraktijk DATA WORDEN NOG NADER BEPAALD 

LET OP: DATA WORDEN NOG NADER BEPAALD 

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?

Doktersassistentes met weinig of geen ervaring met triage en werken met de triagewijzer.

Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.
 
Na deze training heb je kennis van veilige triage en heldere communicatie. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Je weet hoe je de triagewijzer (digitaal) kunt gebruiken tijdens het triagegesprek.
Het eerste dagdeel staan we uitgebreid stil bij de theorie: wat triage nu eigenlijk is, waarom we dat doen en hoe je dat moet doen. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie. We oefenen ook direct tijdens de training in de praktijk met elkaar om de theorie toe te passen. Dit doen we door herkenbare voorbeelden uit de praktijk samen te oefenen. Na het eerste dagdeel weet je wat triage is, en hoe je de urgentie kunt bepalen. Je krijgt als huiswerk mee om te gaan oefenen met de triagewijzer in de praktijk.
Het tweede dagdeel bestaat uit een korte opfrissing van de theorie van het eerste dagdeel. We oefenen nog een paar ingangsklachten met behulp van de triagewijzer en er is ruimte voor vragen n.a.v. het oefenen op het werk.  Daarna gaan we verder met het aanleren van communicatie vaardigheden die kunnen helpen bij veilige triage. Dit doen we aan de hand van de NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie. Je leert hoe je bij veilige triage zelfstandig advies kunt geven aan de patiënt dat aansluit bij de hulpvraag. Natuurlijk is er ook in dit dagdeel veel ruimte voor praktisch oefenen van het geleerde. We sluiten af met een opdracht om het geleerde ook in de hectiek van de dag te blijven toepassen.
Leerdoelen
 • Kennis van de theorie: structuur van veilige triage en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven aansluitend op de hulpvraag
Na deze basistraining kun je je kennis jaarlijks opfrissen door deel te nemen aan de opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en kun je de basistraining: Positieve gezondheid volgen.

Docent: Karin Roskes
 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 01 januari 2024
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer.
 
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.

Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven.
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondheid

Docent: Karin Roskes
Aanmelden: via deze link
 
18 januari / 21  maart / 13  juni / 10 oktober / 28 november
18 januari ook in de middag mogelijk van 14.00 – 17.00 uur.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 18 januari 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Spirtac voor HA en POH (VOL)

Uitnodiging spirometriecursus SPIRTAC – Syntein
Spirometrie in relatie tot Astma en/of COPD)


 ‘Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang’ - Ivern Ball

Spirometrie is een essentieel onderdeel bij het vaststellen en vervolgen van de longaandoeningen astma en/of COPD. En hoe gek het ook klinkt niet de patiënt maar wij, de uitvoerders en beoordelaars, zijn de grootste bron van ruis in de uitslag en de beoordeling van de spirometrie, dus hoe beter wij zijn voorbereid hoe sneller een juiste diagnose en behandeling kan worden bedacht. In een aantal bijeenkomsten gaan wij u enthousiast maken over de juiste uitvoering en beoordeling van het spirogram.

CERTIFICAAT
 • De cursus is opgebouwd uit drie verschillende bijeenkomsten die samen voor maximaal 8 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.
 • U ontvangt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • Huisartsen en praktijkondersteuners doorlopen alle 3 bijeenkomsten.
  • Beginnende praktijkondersteuner doorlopen 4 bijeenkomsten
  • Een portefolia van enkele spiro’s
 
 • bijeenkomst 1:                                                             5 oktober 2023
 • bijeenkomst  2:                                                            16 november 2023
 • bijeenkomst 3:                                                             23 januari 2024
Kosten: voor de Spirtac €120,- per persoon  voor bijeenkomst 1 t/m 3.
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 23 januari 2024
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Startcursus Langerhans insulinetherapie (VOL)

Deze scholing is VOL.  Bij interesse neem contact op met Ilse Bruijs i.bruijs@syntein.nl 

Data 2024

- donderdag 1 februari 2024, module 1 en 2 (14.30 - 21.15) 

- donderdag 21 maart 2024, module 3 (17.30 - 21.15)

Docenten: Daniël Tavenier (kaderarts diabetes) en Annejet Eerkens-Kok (diabetesverpleegkundige).

Locatie: Ede

Accreditatiepunten: 8 bij het volgen van alle modules
Kosten: Indicatie: € 240,00 (excl. btw)  pp voor de Syntein praktijken

Aanmelden 
Locatie
Ede
Datum
Donderdag 01 februari 2024
14:30 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Basis training: Positieve Gezondheid

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de training Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd en in de praktijk dagelijks werken met de triagewijzer.

Positieve Gezondheid (PG) is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In de praktijk betekent dat dat je als doktersassistente kan proberen mensen te ondersteunen in het zoeken naar wat wel kan, ondanks ziekte of problemen. Werken vanuit PG zorgt voor een andere benadering van patiënten en samenwerken binnen je team vanuit een positieve invalshoek.
 
In deze training leer je wat je als doktersassistente kunt doen met Positieve Gezondheid in je dagelijks werk. Je leert persoonsgericht communiceren vanuit een positieve invalshoek: wat is de hulpvraag, en wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn? Je maakt kennis met oplossingsgericht vragen stellen. Ook krijg je tips hoe je binnen je team positief met elkaar om kunt gaan, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
Na de training ben je in staat aspecten van Positieve Gezondheid (PG) toe te passen in je contacten met patiënten en teamleden. Deze interactieve cursus is een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen t.a.v. positief samenwerken met de patiënt en met collega’s.
 
Leerdoelen
 • Ken je de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid
 • Weet je welke mogelijkheden Positieve Gezondheid heeft voor jouw manier van werken
 • Kun je aspecten van Positieve Gezondheid toepassen tijdens triage aan balie en telefoon, behandeling en eigen spreekuur
 • Heb je kennis gemaakt met oplossingsgericht vragen stellen
 • Beschik je over tips en tricks om binnen het team samen te werken vanuit een positieve invalshoek
Na deze training kun je deelnemen aan de extra training Lastige gesprekken bij triage en neem je jaarlijks deel aan de verplichte opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en de jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid.

Docent: Karin Roskes
Aanmelden Via deze link
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 01 februari 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Driedaagse scholing Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijken 2024

Het betreft de driedaagse scholing op 29 februari 2024, 28 maart 2024 en 23 april 2024. De scholing wordt op een externe locatie in de omgeving van Boxmeer gegeven en duurt van 09.00 uur tot +/- 16.30 uur. Opgeven via deze link

NB. Op dinsdag 14 november 2023 vindt de Opfristraining Oplossingsgericht werken plaats. Opgeven via deze link.
 
Locatie
Onder de Panne (Beugen)
Datum
Donderdag 29 februari 2024
09:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Lastige gesprekken bij triage

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die minimaal de triagetraining 2: Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd (of vergelijkbaar) en ervaren zijn in triage en werken met triagewijzer.
 
Omschrijving training
In deze training krijg je handvatten om communicatietechnieken in te zetten om ook bij lastige gesprekken de patiëntveiligheid en je eigen werkplezier in stand te houden. Het kan lastig zijn om veilige triage te blijven doen en helder te blijven communiceren.
Bij lastige gesprekken kun je denken aan:
 • beller die informatie geeft die niet spoort met het werkelijke toestandsbeeld en daarmee een “onterecht” consult probeert te versieren;
 • breedsprakige beller die niet tot de kern kan komen;
 • beller die juist geen informatie wil geven;
 • eisende beller;
 • verwarde oudere;
 • ongeruste ouder.
 
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaan we samen door de theorie van handige gesprekstechnieken, staan we stil bij wat er gebeurt met jou als doktersassistente en welk effect jouw gedrag weer op de ander heeft, en oefenen we met elkaar de lastige gesprekken.
 
Leerdoelen
 • Je kunt veilige triage toepassen ook in moeilijkere situaties en past de triagewijzer en de communicatie regels van de NHG kernfeedback lijst toe
 • Je hebt inzicht in je eigen kracht en herkent je allergie en je valkuilen (kernkwadranten van Ofman)
 • Je kent de Roos van Leary en kunt deze theorie in de praktijk toepassen
 • Je leert technieken als: samenvatten, inbreken, regie nemen in gesprek, grenzen stellen, uitnodigen, samen beslissen, persoonsgericht communiceren
 • Je kunt positief feedback geven volgens de 4G methode
 
Voorbereiding
 1. Casus inbrengen met daarbij een vraag aan de groep/trainer. De casus mag een opname zijn van het gesprek, of het gesprek uitgeschreven.
 2. Bestudeer de tekst en de afbeelding van Roos van Leary. Probeer in jouw casus te markeren waar de patiënt en jij in het gesprek binnen deze roos bewegen.
 3. Bekijk de kernfeedback lijst met de vraag: welke vaardigheden kunnen jou helpen bij een lastig gesprek? Noteer de nummers en waarom je deze kiest.
Stuur jouw voorbereiding uiterlijk 1 week voorafgaand aan de training naar Elly Kahlert: e.kahlert@syntein.nl

Tijdstip: 14.00 – 17.00 of  18.00 – 21.00
Docent:  Karin Roskes
Aanmelden Via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 29 februari 2024
14:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de basistraining Positieve Gezondheid hebben gevolgd.
 
Werken vanuit Positieve Gezondheid betekent persoonsgericht werken vanuit een positieve invalshoek: wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn. Naast oorzaak-gericht werk je ook oplossingsgericht: samen met de patiënt zoek je naar oplossingen van diens problemen of het hanteerbaar maken ervan. Ook binnen je team ga je positief met elkaar om, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
 
Deze terugkombijeenkomst focust op de vorderingen die jij en je team hebben gemaakt. Successen worden gedeeld en problemen worden benaderd vanuit oplossingsgericht werken.
Positieve Gezondheid implementeren betekent experimenteren. Er zijn geen kant en klare recepten, die maken we samen.
 
Jouw ervaringen met triage & PG staan centraal. Als voorbereiding op deze terugkomdag neem je eigen voorbeelden mee te nemen om in te brengen. We werken interactief met een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen.
 
Leerdoelen
 • Kort opfrissen van de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid  
 • Toepassen van aspecten van Positieve Gezondheid tijdens triage, balie, telefoon, behandeling en eigen spreekuur en jullie ervaringen; wat gaat goed (SUCCES!) en wat kan beter en hoe?
 • Oefenen in het stellen van oplossingsgerichte vragen
 • Bespreken van ervaringen met Positief Samenwerken in het team en tips hoe dat te versterken
 
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 07 maart 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Startcursus Langerhans insulinetherapie (VOL)

Deze scholing is VOL.  Bij interesse neem contact op met Ilse Bruijs i.bruijs@syntein.nl 

Data 2024

- donderdag 1 februari 2024, module 1 en 2 (14.30 - 21.15) 

- donderdag 21 maart 2024, module 3 (17.30 - 21.15)

Docenten: Daniël Tavenier (kaderarts diabetes) en Annejet Eerkens-Kok (diabetesverpleegkundige).

Locatie: Ede

Accreditatiepunten: 8 bij het volgen van alle modules
Kosten: Indicatie: € 240,00 (excl. btw)  pp voor de Syntein praktijken

Aanmelden 
Locatie
Ede
Datum
Donderdag 21 maart 2024
17:30 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer.
 
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.

Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven.
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondheid

Docent: Karin Roskes
Aanmelden: via deze link
 
18 januari / 21  maart / 13  juni / 10 oktober / 28 november
18 januari ook in de middag mogelijk van 14.00 – 17.00 uur.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 21 maart 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Driedaagse scholing Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijken 2024

Het betreft de driedaagse scholing op 29 februari 2024, 28 maart 2024 en 23 april 2024. De scholing wordt op een externe locatie in de omgeving van Boxmeer gegeven en duurt van 09.00 uur tot +/- 16.30 uur. Opgeven via deze link

NB. Op dinsdag 14 november 2023 vindt de Opfristraining Oplossingsgericht werken plaats. Opgeven via deze link.
 
Locatie
Nader te bepalen (omgeving Boxmeer)
Datum
Donderdag 28 maart 2024
09:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Eendaagse huisartsen

De jaarljkse eendaagse voor huisartsen georganiseerd door Syntein te St. Agatha.
Locatie
St. Agatha
Datum
Woensdag 10 april 2024
13:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Basis training: Positieve Gezondheid

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de training Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd en in de praktijk dagelijks werken met de triagewijzer.

Positieve Gezondheid (PG) is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In de praktijk betekent dat dat je als doktersassistente kan proberen mensen te ondersteunen in het zoeken naar wat wel kan, ondanks ziekte of problemen. Werken vanuit PG zorgt voor een andere benadering van patiënten en samenwerken binnen je team vanuit een positieve invalshoek.
 
In deze training leer je wat je als doktersassistente kunt doen met Positieve Gezondheid in je dagelijks werk. Je leert persoonsgericht communiceren vanuit een positieve invalshoek: wat is de hulpvraag, en wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn? Je maakt kennis met oplossingsgericht vragen stellen. Ook krijg je tips hoe je binnen je team positief met elkaar om kunt gaan, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
Na de training ben je in staat aspecten van Positieve Gezondheid (PG) toe te passen in je contacten met patiënten en teamleden. Deze interactieve cursus is een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen t.a.v. positief samenwerken met de patiënt en met collega’s.
 
Leerdoelen
 • Ken je de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid
 • Weet je welke mogelijkheden Positieve Gezondheid heeft voor jouw manier van werken
 • Kun je aspecten van Positieve Gezondheid toepassen tijdens triage aan balie en telefoon, behandeling en eigen spreekuur
 • Heb je kennis gemaakt met oplossingsgericht vragen stellen
 • Beschik je over tips en tricks om binnen het team samen te werken vanuit een positieve invalshoek
Na deze training kun je deelnemen aan de extra training Lastige gesprekken bij triage en neem je jaarlijks deel aan de verplichte opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en de jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid.

Docent: Karin Roskes
Aanmelden Via deze link
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 18 april 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Basis training: Positieve Gezondheid

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de training Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd en in de praktijk dagelijks werken met de triagewijzer.
 
Positieve Gezondheid (PG) is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In de praktijk betekent dat dat je als doktersassistente kan proberen mensen te ondersteunen in het zoeken naar wat wel kan, ondanks ziekte of problemen. Werken vanuit PG zorgt voor een andere benadering van patiënten en samenwerken binnen je team vanuit een positieve invalshoek.
 
In deze training leer je wat je als doktersassistente kunt doen met Positieve Gezondheid in je dagelijks werk. Je leert persoonsgericht communiceren vanuit een positieve invalshoek: wat is de hulpvraag, en wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn? Je maakt kennis met oplossingsgericht vragen stellen. Ook krijg je tips hoe je binnen je team positief met elkaar om kunt gaan, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
Na de training ben je in staat aspecten van Positieve Gezondheid (PG) toe te passen in je contacten met patiënten en teamleden. Deze interactieve cursus is een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen t.a.v. positief samenwerken met de patiënt en met collega’s.
 
Leerdoelen
 • Ken je de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid
 • Weet je welke mogelijkheden Positieve Gezondheid heeft voor jouw manier van werken
 • Kun je aspecten van Positieve Gezondheid toepassen tijdens triage aan balie en telefoon, behandeling en eigen spreekuur
 • Heb je kennis gemaakt met oplossingsgericht vragen stellen
 • Beschik je over tips en tricks om binnen het team samen te werken vanuit een positieve invalshoek
Na deze training kun je deelnemen aan de extra training Lastige gesprekken bij triage en neem je jaarlijks deel aan de verplichte opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en de jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid.

Docent: Karin Roskes
Aanmelden Via deze link
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 06 juni 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer.
 
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.

Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven.
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondheid

Docent: Karin Roskes
Aanmelden: via deze link
 
18 januari / 21  maart / 13  juni / 10 oktober / 28 november
18 januari ook in de middag mogelijk van 14.00 – 17.00 uur.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 13 juni 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de basistraining Positieve Gezondheid hebben gevolgd.
 
Werken vanuit Positieve Gezondheid betekent persoonsgericht werken vanuit een positieve invalshoek: wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn. Naast oorzaak-gericht werk je ook oplossingsgericht: samen met de patiënt zoek je naar oplossingen van diens problemen of het hanteerbaar maken ervan. Ook binnen je team ga je positief met elkaar om, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
 
Deze terugkombijeenkomst focust op de vorderingen die jij en je team hebben gemaakt. Successen worden gedeeld en problemen worden benaderd vanuit oplossingsgericht werken.
Positieve Gezondheid implementeren betekent experimenteren. Er zijn geen kant en klare recepten, die maken we samen.
 
Jouw ervaringen met triage & PG staan centraal. Als voorbereiding op deze terugkomdag neem je eigen voorbeelden mee te nemen om in te brengen. We werken interactief met een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen.
 
Leerdoelen
 • Kort opfrissen van de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid  
 • Toepassen van aspecten van Positieve Gezondheid tijdens triage, balie, telefoon, behandeling en eigen spreekuur en jullie ervaringen; wat gaat goed (SUCCES!) en wat kan beter en hoe?
 • Oefenen in het stellen van oplossingsgerichte vragen
 • Bespreken van ervaringen met Positief Samenwerken in het team en tips hoe dat te versterken
 
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 29 augustus 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Startcursus Langerhans insulinetherapie (VOL)

Deze scholing is VOL.  Bij interesse neem contact op met Ilse Bruijs i.bruijs@syntein.nl 

Data 2024

- 25 september 2024, module 1 en 2 (14.30 - 21.15) 

- 13 november 2024, module 3 (17.30 - 21.15)

Docenten: Daniël Tavenier (kaderarts diabetes) en Annejet Eerkens-Kok (diabetesverpleegkundige).

Locatie: Ede

Accreditatiepunten: 8 bij het volgen van alle modules
Kosten: Indicatie: € 240,00 (excl. btw)  pp voor de Syntein praktijken

Aanmelden 
Locatie
Ede
Datum
Woensdag 25 september 2024
14:30 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer.
 
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.

Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven.
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondheid

Docent: Karin Roskes
Aanmelden: via deze link
 
18 januari / 21  maart / 13  juni / 10 oktober / 28 november
18 januari ook in de middag mogelijk van 14.00 – 17.00 uur.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 10 oktober 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Lastige gesprekken bij triage

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die minimaal de triagetraining 2: Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd (of vergelijkbaar) en ervaren zijn in triage en werken met triagewijzer.
 
Omschrijving training
In deze training krijg je handvatten om communicatietechnieken in te zetten om ook bij lastige gesprekken de patiëntveiligheid en je eigen werkplezier in stand te houden. Het kan lastig zijn om veilige triage te blijven doen en helder te blijven communiceren.
Bij lastige gesprekken kun je denken aan:
 • beller die informatie geeft die niet spoort met het werkelijke toestandsbeeld en daarmee een “onterecht” consult probeert te versieren;
 • breedsprakige beller die niet tot de kern kan komen;
 • beller die juist geen informatie wil geven;
 • eisende beller;
 • verwarde oudere;
 • ongeruste ouder.
 
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaan we samen door de theorie van handige gesprekstechnieken, staan we stil bij wat er gebeurt met jou als doktersassistente en welk effect jouw gedrag weer op de ander heeft, en oefenen we met elkaar de lastige gesprekken.
 
Leerdoelen
 • Je kunt veilige triage toepassen ook in moeilijkere situaties en past de triagewijzer en de communicatie regels van de NHG kernfeedback lijst toe
 • Je hebt inzicht in je eigen kracht en herkent je allergie en je valkuilen (kernkwadranten van Ofman)
 • Je kent de Roos van Leary en kunt deze theorie in de praktijk toepassen
 • Je leert technieken als: samenvatten, inbreken, regie nemen in gesprek, grenzen stellen, uitnodigen, samen beslissen, persoonsgericht communiceren
 • Je kunt positief feedback geven volgens de 4G methode
 
Voorbereiding
 1. Casus inbrengen met daarbij een vraag aan de groep/trainer. De casus mag een opname zijn van het gesprek, of het gesprek uitgeschreven.
 2. Bestudeer de tekst en de afbeelding van Roos van Leary. Probeer in jouw casus te markeren waar de patiënt en jij in het gesprek binnen deze roos bewegen.
 3. Bekijk de kernfeedback lijst met de vraag: welke vaardigheden kunnen jou helpen bij een lastig gesprek? Noteer de nummers en waarom je deze kiest.
Stuur jouw voorbereiding uiterlijk 1 week voorafgaand aan de training naar Elly Kahlert: e.kahlert@syntein.nl

Tijdstip: 14.00 – 17.00 of  18.00 – 21.00
Docent:  Karin Roskes
Aanmelden Via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 07 november 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Startcursus Langerhans insulinetherapie (VOL)

Deze scholing is VOL.  Bij interesse neem contact op met Ilse Bruijs i.bruijs@syntein.nl 

Data 2024

- 25 september 2024, module 1 en 2 (14.30 - 21.15) 

- 13 november 2024, module 3 (17.30 - 21.15)

Docenten: Daniël Tavenier (kaderarts diabetes) en Annejet Eerkens-Kok (diabetesverpleegkundige).

Locatie: Ede

Accreditatiepunten: 8 bij het volgen van alle modules
Kosten: Indicatie: € 240,00 (excl. btw)  pp voor de Syntein praktijken

Aanmelden 
Locatie
Ede
Datum
Woensdag 13 november 2024
17:30 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer.
 
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.

Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven.
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondheid

Docent: Karin Roskes
Aanmelden: via deze link
 
18 januari / 21  maart / 13  juni / 10 oktober / 28 november
18 januari ook in de middag mogelijk van 14.00 – 17.00 uur.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 28 november 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›
Agenda archief