GGZ

Onderstaande link bevat een beknopte weergave van de resultaten van 2017 van onze pilot met een POH-GGZ jeugd in huisartsenpraktijk Bergen. Voor meer informatie over deze pilot kunt u zich wenden tot Sil Liebrand (s.liebrand@syntein.nl) of Saskia Benthem (s.benthem@syntein.nl)