Vergoedingen

Syntein organiseert zorgprogramma’s voor mensen met diabetes type 2, COPD, hart- en vaatziekten alsmede mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De huisarts meldt een patiënt aan voor een zorgprogramma. Deze zorg valt onder de basisverzekering. De declaratie van deze zorg loopt via Syntein. Hierdoor staat wellicht Syntein vermeld op het overzicht van de zorgverzekeraar.