Zorgprogramma's

Syntein organiseert integrale zorg voor mensen met diabetes, COPD, hart- en vaatziekten danwel een verhoogde kans hierop. Zorginhoudelijke afspraken liggen vast in zorgprogramma's.