Prostaatdiagnostiek

Donderdag 08 augustus 2019
Vorig jaar heeft het Radboudumc de diagnostiek voor prostaatkanker vernieuwd. Mannen met mogelijk prostaatkanker kunnen nu bij hen terecht voor een sneltraject prostaatdiagnostiek. Patiënten krijgen in maximaal twee weken een nauwkeurig en patiëntvriendelijk onderzoek, een diagnose en een persoonlijk, multidisciplinair afgewogen behandeladvies. Het gaat specifiek om diagnostiek bij mannen tussen de 50 en de 75 jaar bij wie door de huisarts voor het eerst een verhoogde PSA-waarde is vastgesteld en die nog niet eerder aanvullend diagnostisch onderzoek hebben gehad. Het traject is bedoeld voor patiënten met geen of beperkte comorbiditeit en bij wie de behandeling van een eventueel gevonden prostaatcarcinoom van klinisch belang kan zijn. Binnen maximaal twee weken na de start van het diagnosetraject krijgen patiënten antwoord op de vraag of hij prostaatkanker heeft; een proces dat nu vaak nog maanden duurt. 
 
Hoewel er sprake is van een constante toestroom aan patienten, is er structureel ruimte voor meer patienten. VGZ ziet graag dat elke verzekerde van VGZ hiervoor in aanmerking zou komen en hierop gewezen wordt door de betreffende huisarts.