Project GOET

Vrijdag 11 september 2020
Casemanagement bij kwetsbare ouderen in een complexe zorgsituatie

Visie van de primaire mantelzorger 
“Er niet alleen voor de patiënt maar ook voor de mantelzorger zijn”

Project GOET
In 2019 is project ‘Gezond Oud en Thuis in Cuijk’ (GOET) van start gegaan. De projectleden zijn werkzaam bij o.a. Pantein, Sociom, Radboudumc en Syntein en richten zich op kwetsbare ouderen, niet alleen dementerenden, die meerdere complexe problemen ondervinden. Een van de doelen van het project is het netwerk rondom de oudere beter op elkaar afstemmen.
 
Casemanagement
De meeste dementerende ouderen kunnen een beroep doen op een casemanager (i.c. ouderenverpleegkundige) die de zorg coördineert. Project GOET wil ervoor zorgen dat niet dementerenden maar ook kwetsbare ouderen met complexe problemen steun krijgen van een casemanager.
 
Onderzoek naar behoefte van de primaire mantelzorger
Onderzoeker en student geneeskunde Korrie Meijer heeft bij project GOET in de Syntein regio drie maanden onderzoek gedaan naar casemanagement. Haar onderzoeksvraag luidt:
 
Wat zijn de behoeften en verwachtingen van de primaire mantelzorger van een kwetsbare oudere met complexe zorgsituatie in het kader van casemagement’?
 
In dit kwalitatieve onderzoek heeft Korrie, onder begeleiding van huisarts Marianne Dees (gepromoveerd huisarts en tevens werkzaam bij Radboudumc), gesprekken gevoerd met 10 mantelzorgers van kwetsbare ouderen in de Syntein regio. In deze periode verscheen het Corona virus op het toneel waardoor het onderzoek een extra dimensie kreeg. Op 27 augustus heeft Korrie de resultaten aan de projectgroep GOET gepresenteerd.
 
Wat zijn de behoefte en verwachtingen van de primaire mantelzorger?
Diverse onderwerpen zijn besproken met de mantelzorger van een kwetsbare oudere waaronder de draagkracht, behoefte aan ondersteuning en coördinatie, behoefte aan informatie en de verwachtingen t.a.v. een casemanager. Enkele conclusies:
De behoefte van mantelzorgers wordt o.a. beïnvloed door de draaglast. Zij willen een vertrouwenspersoon, liefst een vast persoon, waarmee ze regelmatig contact hebben zonder dat er direct een hulpvraag moet zijn. De huisarts is hiervoor wat minder geschikt omdat je daar meestal met een vraag naar toe gaat. De casemanager is er voor de oudere én voor de mantelzorger, kan denken in praktische oplossingen of is gewoon iemand die je vertrouwt. Die begrijpt wat de impact op het leven van de mantelzorger is en die zaken regelt als het nodig is.
 
Wat is de betekenis van de resultaten van dit onderzoek voor GOET?
De resultaten van dit onderzoek zijn een bevestiging en stimulans van het doel van GOET om ‘casemanagement voor kwetsbare ouderen’ te realiseren.
 
Wij danken Korrie en Marianne voor hun inzet en praktische en heldere resultaten. Haar onderzoek wordt gepubliceerd in een tijdschrift. Bij vragen: mail Korrie.Meijer@radboudumc.nl