ELV evaluatie

Vrijdag 25 mei 2018
Een jaar geleden presenteerden we op de Syntein-nascholingsdag de afspraken over ELV-bedden. Intussen hebben we de eerste jaarevaluatie met Pantein gedaan en zien we dat het Transferpunt alsmaar beter gevonden wordt. Steeds meer aanvragen zijn ook terecht en vaak kunnen de ouderen in de regio een bed krijgen. Soms gaat het niet goed, deze casuïstiek kunt u melden bij de kaderhuisarts ouderen via de mail k.roskes@syntein.nl. De casuïstiek wordt besproken in het overleg met de geriaters, specialisten ouderengeneeskunde en de ouderenpsychiater om knelpunten gezamenlijk zo proberen op te lossen. Zie hier stroomdiagram van het Transferpunt (telefoonnummer 06-20141893).