Palliatief consultteam Maasziekenhuis

Woensdag 23 mei 2018
Het consultteam palliatieve zorg van het Maasziekenhuis is gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan volwassen patiënten in de laatste levensfase. Het team adviseert behandelend medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, de patiënt en de familie.

Bij het eerste contact ziet de patiënt die opgenomen is de gespecialiseerde verpleegkundige. Zij inventariseert de klachten binnen de verschillende dimensies van gezondheid. Daarna vindt een bespreking plaats met de medisch specialist en het palliatief team. Het daaruit volgende advies wordt besproken met de coördinerend behandelaar of huisarts.

Als huisarts kunt u tijdens kantooruren met vragen terecht bij het palliatief team, bereikbaar op telefoonnummer 0485 - 84 63 47. Met de consulent palliatieve zorg kunt u de problematiek bespreken. Voor medische vragen overlegt zij met de arts die dan dienst heeft, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Bij vragen die niet kunnen wachten tot volgende werkdag in de avond-, nacht- en weekenddienst, kunt u contact opnemen met het IKNL Palliatief team op telefoonnummer: 0900-040 03 04.