Wetgeving WLZ, ZVW en WMO

Zondag 27 mei 2018
Op verzoek van verschillende huisartsen heeft de kaderhuisarts ouderen een korte nascholing/samenvatting gemaakt over wetgeving in de zorg. In een half uur legt zij samen met de lokale ouderenverpleegkundige en/of de specialist ouderengeneeskunde binnen de Hagro uit wat de verschillende wetten inhouden en wat dit voor de huisartsen betekent in de dagelijkse patiëntenzorg. De ouderenverpleegkundige en/of de specialist ouderengeneeskunde komt mee voor praktische toelichting en voor versteviging van de samenwerkingsafspraken.

De eerste reacties uit de Hagro Peel & Maas waren: nuttig, goed om weer eens op een rijtje te hebben en na te denken over welke zorg de huisarts nu wel of niet moet willen leveren.
Achtergrondinformatie zijn stukken uit het dossier ouderenzorg van de LHV. Heeft u ook interesse in deze samenvatting, neem dan contact op met Karin Roskes via k.roskes@syntein.nl