Update AVG  

Zaterdag 26 mei 2018
Het was bijna niet te missen. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Behalve veel aandacht in de media, leverde dat vorige en deze week een overvolle mailbox op, omdat bedrijven ons vertelden dat zij zorgvuldig met onze privacy omgaan. Ook Syntein ontkwam er niet aan en stuurde u onlangs een e-mail met het toestemmingsverzoek om u onze nieuwsbrief te blijven toesturen.

Wat is er nog meer gebeurd in de afgelopen weken op het gebied van de AVG?
Op 15 mei heeft Folkert van Hasselt van Verbeeten Informatisering een AVG nascholing aan huisartsen en praktijkmanagers gegeven. Veertien enthousiaste deelnemers gingen naar huis met een naslagwerk en een datastick, met op de stick een ingevuld format voor de eigen praktijk. Middels het format zijn ook risico’s naar voren gekomen waar de praktijk verder mee aan de slag moet, bijvoorbeeld het opstellen van een continuïteitsplan als zich een calamiteit voordoet.
Om tegemoet te komen aan de vraag, organiseert Syntein op woensdag 27 juni a.s. nogmaals dezelfde AVG scholing. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@syntein.nl.

De LHV heeft onlangs door een jurist laten uitzoeken dat een FG niet strikt noodzakelijk is voor de meeste huisartsenpraktijken. Via deze link kunt u het artikel lezen.

Bij Syntein hebben wij besloten om wel een FG aan te gaan stellen bij wie praktijken terecht kunnen met vragen. De FG verzamelt, in samenwerking met de contactpersoon-FG op de school, informatie over de gegevensverwerkingen binnen Syntein, analyseert en beoordeelt deze en geeft informatie, advies en aanbevelingen. Op dit moment kunt u bij Mia Stax (m.stax@syntein.nl) terecht met vragen over de implementatie van de AVG in uw praktijk.

Op de nieuwe website van Syntein is een privacystatement geplaatst, gebaseerd op het model van Ineen. Heeft u al een privacystatement op de praktijkwebsite opgenomen?
Verder hebben wij op het huisartsendeel van onze website een kopje AVG aangemaakt waarin we relevante informatie en documenten over de AVG zullen plaatsen

Overgangsperiode
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Tevens adviseert de AP over de nieuwe regelgeving.
De AP zal de komende periode (tot medio volgend jaar) terughoudend acteren. Een organisatie moet laten zien in voldoende mate bezig te zijn met de implementatie van de AVG.
AVG begint bij bewustwording!