Deelnemers werkgroepen GGZ gezocht

Woensdag 17 juli 2019

GGZ Oost-Brabant zoekt huisartsen en POH-GGZ die mee willen denken over twee onderwerpen:

1. Casuïstiekoverleg juiste GGZ op juiste plek
Hoe bevorderen we dat de patiënt zorg op de juiste plek in de keten ontvangt; bij de SGGZ voordeur, behandeling en bij uitstroom? Daarbij wordt met elkaar het gesprek op casusniveau gevoerd.

2. Patient journey in kaart/uitstroomoverleg
Op casusniveau de patient journey na SGGZ uitstroom bekijken. Er wordt onderzocht hoe de keten na SGGZ-behandeling er uit ziet en verstevigd kan worden. Voor het Land van Cuijk/Gennep zal in beeld worden gebracht hoe de uitstroom momenteel verloopt en welke zorgcapaciteit in de regio aanwezig is met betrekking tot SGGZ, GBGGZ (incl.  vrijgevestigden), huisartsen en POH-GGZ.

Heb je interesse om aan te sluiten bij één of beide werkgroepen? Laat het vóór 12 augustus weten via info@syntein.nl.