Startbijeenkomst STORM

Woensdag 23 oktober 2019

Nieuw in de regio Noordoost-Brabant: (preventie) programma STORM. Doelstelling is depressieklachten onder jongeren eerder signaleren en hiermee het aantal suicides verminderen. In het programma worden de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, weerbaarheid en veerkracht gestimuleerd. Jongeren leren hun negatieve gevoelens om te buigen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen.