Buurtkamers

Vrijdag 15 juli 2022

In het Land van Cuijk heeft Sociom 5 Buurtkamers ingericht. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn hier mensen welkom die behoefte hebben aan een gezellige en goede plek. Iedereen kan hier binnen lopen: ouderen, maar ook maar ook mensen met lichte GGZ problematiek of licht verstandelijke beperking. Of mensen die het gewoon leuk vinden en behoefte hebben aan gezelligheid en creativiteit. Ook kan de Buurtkamer respijtzorgen bieden voor mantelzorgers. Hiervoor is geen indicatie nodig.

Er zijn Buurtkamers te vinden in de kernen van Langenboom, Mill, Haps, Cuijk en Boxmeer. Adressen en openingstijden zijn hier te vinden: Buurtkamers - Sociom

In de Buurtkamers werkt een team van vrijwilligers en professionals om het gasten naar de zin te maken. Dit alles onder de paraplu van Positieve Gezondheid en de drie pijlers van Sociom: voeding, beweging en bij de tijd blijven.

Goed om te weten:

Er is geen vervoer georganiseerd voor mensen die de Buurtkamer willen bezoeken. Mensen komen zelfstandig, worden door familie gebracht of reizen met een vervoersdienst/regiopas. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kan er wel gekeken worden of hiervoor iets te regelen is. N.B. Als de Buurtkamer bezocht wordt met een WMO of WLZ indicatie, kan er wel vervoer geboden worden.