Supremocol

Woensdag 17 juli 2019

SUPREMOCOL is een suïcide-preventieproject gericht op het verbeteren van de ketenzorg voor mensen met een verhoogd suïciderisico in Noord-Brabant. De aanleiding voor SUPREMOCOL is tweeledig. Ten eerste staat Noord-Brabant als provincie sinds enkele jaren landelijk in de Top vijf van provincies met de meeste suïcides per 100.000 inwoners. In 2015 stond Noord-Brabant zelfs op de gedeelde tweede plaats. Ten tweede zijn in 2016 - van de 1.893 suïcides die dat jaar in Nederland plaatsvonden - 724 suïcides gemeld door GGZ-instellingen; dit is 38%. Het feit dat ruim 60% van de mensen die suïcide heeft gepleegd blijkbaar niet in beeld was bij een GGZ-instelling staat in schril contrast met het gegeven dat bij 90% van de mensen die suïcide hebben gepleegd sprake was van psychiatrische problematiek. Suïcide kan bij deze mensen mogelijk voorkomen worden.

Het doel van SUPREMOCOL is om aan de hand van vier pijlers het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met 20% te laten dalen.