Marlies van den Belt

Kaderhuisarts Palliatieve zorg

“Existentiële levensvragen houden ons allemaal bezig”

Marlies is 26 jaar huisarts in Boxmeer en sinds 2017 als kaderhuisarts palliatieve zorg verbonden aan Syntein. Eén van de mooie aspecten van het vak van huisarts is volgens haar de continuïteit van zorg. Mensen volgen in de loop van hun leven. Niet alleen de kwaal, maar de context en levensloop van mensen zien. Palliatieve zorg sluit daarop aan. Rust en ruimte creëren om verbinding te ervaren in het laatste stukje leven. Marlies werkte eind jaren ’80 als arts in de tropen en ontmoette hier een Engelse verpleegkundige die in het eerste hospice werkte. Het intrigeerde haar en gelukkig signaleerde ze in de jaren daarna, met name in de afgelopen 15 jaar, een groeiend bewustzijn voor deze vorm van zorg. Marlies ondersteunt en onderhoudt het (kennis)netwerk rondom palliatieve zorg, houdt zich bezig met scholing en is het aanspreekpunt binnen Syntein en de coöperatie. Daarnaast maakt ze deel uit van het palliatieve team van het Maasziekenhuis.