Huisartsen

Huisartsen

De coöperatie huisartsen in de Noordelijke Maasvallei staat aan de wieg van Syntein. Het ondersteunen van deze coöperatie is een belangrijke doelstelling van Syntein. Dit doet Syntein op meerdere manieren, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholingen, ondersteunen van medewerkers POH en organiseren van een flexpool voor praktijkondersteuners.

Syntein staat tevens voor integrale zorg, ook wel ketenzorg genoemd. Integrale zorg begint bij de huisarts en heeft tot doel een persoonlijk totaalpakket aan zorg te bieden voor mensen met een chronische aandoening. Zo werken we samen aan een gezondere regio.

Syntein streeft naar optimale gezondheid van de burgers in deze regio. Dit streven kan alleen ingevuld worden middels optimale samenwerking van huisartsen, diverse zorgaanbieders, zorgverzekeraars, partijen in het sociale domein, onderwijs en bedrijfsleven. Syntein vervult veelal de rol van regisseur van deze samenwerking.