Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) GGZ

Sinds een aantal jaren is er in veel praktijken een nieuwe functionaris in uw huisartsenpraktijk actief: de POH-GGZ. Graag willen wij weten wat uw ervaringen met de POH-GGZ zijn. Met behulp van de uitkomsten kunnen we de zorg verbe-teren om deze optimaal aan te laten sluiten op uw wen-sen en behoeften.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer vijf minuten en gebeurt anoniem.

Uw mening telt en is van belang bij de verdere ontwikkeling van de zorg. Alvast hartelijk dank voor de medewerking! 

http://www.enquetemaken.be/
toonenquete.php?id=297280

 

 

 

 

Om gebruik te maken van TeamViewer, moet u TeamViewer downloaden.

Voor de Windows installatie klik hier

Voor de Apple installatie klik hier.

Laatste tweets