Samen gezonder in de Noordelijke Maasvallei

Samen gezonder in de Noordelijke Maasvallei

Syntein wil een essentiële bijdrage leveren aan een optimale gezondheid van de burgers in de Noordelijke Maasvallei, oftewel in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. We doen dit onder het motto 'samen gezonder'. Onze werkzaamheden bestaan op de eerste plaats uit het ondersteunen en faciliteren van huisartsen en het bieden van integrale zorg middels zorgprogramma's. Bovendien streeft Syntein naar toekomstbestendige en innovatieve zorg. In dat kader initieert Syntein diverse projecten om zorg te vernieuwen, beter bereikbaar te maken en bij de tijd te houden.

Samen gezonder

Om 'samen gezonder' in onze regio te bewerkstelligen, staat Syntein in dienst van huisartsenpraktijken. Syntein werkt nauw samen met betrokken zorgaanbieders in diverse lijnen, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, GGD, onderwijs en bedrijfsleven.