Proclaimer

Inhoud van de site

Syntein.nl is de website van Syntein. De website biedt onder meer:

  • informatie over de ketenzorg die u in de regio van de zorgverleners die bij Syntein zijn aangesloten kunt verwachten;
  • informatie over organisatie en beleid van Syntein;
  • informatie over de bij Syntein aangesloten zorgverleners in de regio Noordelijke Maasvallei;
  • contactgegevens.

Publieksgericht

Syntein streeft er voortdurend naar de informatie op deze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van het publiek. U kunt kiezen uit meerdere ingangen tot de aangeboden informatie. Syntein onderzoekt periodiek de wensen en de mate van tevredenheid van bezoekers van de website.
 

Gebruikersinterface

De gebruikersinterface van de site kent twee versies:
  • standaard: normale kleuropmaak en tekstgrootte
  • grotere lettertypes: zelfde opmaak, maar grotere lettertypes (in gradaties van drie stappen)

Besloten deel voor zorgverleners

De website van Syntein kent een besloten deel voor de bij Syntein aangesloten zorgverleners. Via dit besloten deel is o.a. informatie t.a.v. de zorgprogramma’s en ICT-ondersteuning te raadplegen.
 

Proclaimer

De webredactie en medewerkers van Syntein besteden veel zorg aan de informatie op Syntein.nl. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. De webredactie staat open voor uw opmerkingen of ideeën. Komt u fouten of verouderde informatie tegen of heeft u suggesties voor verbeteringen dan wordt uw reactie bijzonder op prijs gesteld. 
 

Privacy

Syntein verzamelt via deze site geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Syntein gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. U kunt deze website dus anoniem raadplegen. Als u deze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens en het wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief achtergelaten heeft. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.