Inwoners

Inwoners

Syntein organiseert integrale zorg voor mensen met een chronische aandoening zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Integrale zorg (ook ketenzorg genoemd) is een combinatie van zorg door verschillende aanbieders en disciplines in de eerstelijns gezondheidszorg. Patienten krijgen een totaalpakket aan zorg, afgestemd op hun persoonlijke behoefte. De huisarts is hierbij meestal het eerste aanspreekpunt. In het zorgprogramma zijn vervolgens de zorgverlening, de betrokkenheid van de patiënt, de kwaliteit van zorg en de wijze van verantwoording vastgelegd. Doelstelling van integrale zorg is een zorgpakket op maat, het voorkomen van dubbele handelingen en het verlagen van 'muren' tussen zorgverleners. 

Syntein legt zorginhoudelijke afspraken vast in zorgprogramma's. Bovendien verbindt Syntein disciplines en organisaties in de regio die deze zorg leveren. Bekostiging van integrale zorg vindt soms ook integraal plaats, via keten-DBC’s. Syntein is hoofdcontractant van deze zorg in de regio en maakt hierover afspraken met de preferente zorgverzekeraars VGZ en CZ. Syntein is hierdoor de aannemer van integrale zorg in de Noordelijke Maasvallei. Huisartsenpraktijken en eerstelijns samenwerkingspartners zijn op hun beurt onderaannemers van Syntein. 

Daarnaast maakt Syntein samenwerkingsafspraken met regionale partners voor de zorg rondom kwetsbare ouderen, GGZ en voor mensen in de palliatieve fase van hun leven. Deze afspraken bevorderen de kwaliteit van zorg, dragen bij aan goede communicatie en overdracht van patiënten. Hierbij vervult Syntein de rol als netwerkregisseur waarbij zij de huisartsen regionaal vertegenwoordigt.
 

Gezondheid samen georganiseerd

Goed georganiseerde integrale zorg levert een grote positieve bijdrage aan de gezondheid van mensen. Bovendien is integrale zorg noodzakelijk aangezien steeds meer mensen één of meerdere chronische aandoening hebben. Syntein werkt hierbij vanuit het concept Positieve Gezondheid

Syntein richt het zorgproces zo optimaal mogelijk in zodat er geen dubbele handelingen plaatsvinden en patiënten geen last hebben van schotten tussen zorgverleners. Daarnaast ondersteunt Syntein de aangesloten zorgverleners zodat zij de best mogelijke zorg kunnen leveren die voldoet aan de laatste inzichten. Syntein zorgt ervoor dat landelijke en regionale ontwikkelingen hun weg vinden naar de praktijk en biedt een systeem voor informatie-uitwisseling, zowel tussen patiënten en zorgverleners als voor zorgverleners onderling.