Welzijn (coach)

MEE Cliënt ondersteuning voor mensen met fysieke en/of geestelijke beperking & onafhankelijke cliënt ondersteuning bij Wmo gesprekken
Sociom Welzijnswerk en maatschappelijk werk in gemeenten Land van Cuijk. Ouderenwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, wonen/welzijn/zorg coördinatoren, vluchtelingen- en integratiewerk. Sociaal raadslieden werk, ondersteuning bij financiële vraagstukken en regelgeving.
Synthese Welzijnswerk en maatschappelijk werk in gemeenten Noord-Limburg. Ouderenwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, wonen/welzijn/zorg coördinatoren, vluchtelingen- en integratiewerk. Sociaal raadslieden werk, ondersteuning bij financiële vraagstukken en regelgeving.
Taalhuis & Taalmaatjes(Biblioplus) Ondersteuning bij laaggeletterdheid en taal vraagstukken
Stichting Welzijn Ouderen Breed pakket aan ondersteunende diensten die door vrijwilligers worden geleverd. Denk hierbij aan: ouderen adviseurs, activerend huisbezoek, aanwezigheidshulp, hulpdiensten, maaltijdvoorzieningen, telefooncirkel, thuis administratie, hulp bij belastingaangifte.
Centrum Jeugd en Gezin Ondersteuning bij vragen rondom opvoeding
Blink Onbetaalde zorg in Noord-Oost Brabant door inzet vrijwilligers bij mensen met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking én mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Het doel is het ontlasten van de mantelzorger en de hulpvrager ondersteuning te bieden bij het participeren in de samenleving.
Centrum Mantelzorg Voor ondersteuning aan mantelzorgers, lotgenotencontact, trainingen, informatie over wet- en regelgeving.