E-health

E-health is het toepassen van digitale middelen die mensen helpen meer grip te krijgen op hun gezondheid. Denk hierbij aan (zelfhulp)modules, videobellen of oefenplannen. Sinds oktober 2017 is het regionaal E-health platform Noordelijke Maasvallei actief. Hierbij hebben vrijwel alle huisartsenpraktijken zich aangesloten. Zij beschikken over E-health van MindDistrict, dat voorziet in modules en zelfhulptrainingen. Syntein organiseert scholingsavonden voor het gebruik van het systeem. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Syntein via info@syntein.nl