Over Syntein

Over Syntein

Syntein heeft als missie een essentiële bijdrage leveren aan een optimale gezondheid van de burgers in de Noordelijke Maasvallei, oftewel het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. Optimale gezondheid bestaat uiteraard uit het primaire proces van diagnose stellen, behandelen en begeleiden. Daarnaast reikt optimale gezondheid verder. Syntein legt de focus niet op ziekte, maar op mogelijkheden. We hebben een brede kijk op gezondheid en gaan hierbij uit van samenwerking en toekomstbestendigheid. Inderdaad: samen gezonder.

Syntein is opgericht in 2007 als organisatie voor ketenzorg. Sinds 2016 is Syntein een zelfstandige organisatie, met een coöperatie van huisartsen als eigenaar. Syntein heeft drie taken
  1. Samenwerking huisartsen door het aanbieden van praktische ondersteuning, informatie en scholing.
  2. Integrale zorg, oftewel het ontwikkelen, coördineren en contracteren van zorgprogramma’s zodat mensen met een chronische aandoening een totaalpakket krijgen dat op hen persoonlijk afgestemd is. We verbinden zorgverleners met elkaar en werken samen met tal van partijen, waaronder bijvoorbeeld gemeenten.
  3. Innovatie in zorg. Syntein is in de regio de aanjager voor zorgvernieuwing. Samen met diverse partners zetten we projecten op om de gezondheid van burgers en de zorgverlening te verbeteren. In dit kader zijn we bijzonder trots op het netwerk Positieve Gezondheid waarin Syntein als regisseur en aanjager een grote rol speelt.