Sandra van den Hof

Coördinator palliatieve zorg“Palliatieve is integrale zorg en moet volwaardig onderdeel zijn van reguliere zorg”
 
Sandra is netwerk coördinator palliatieve zorg. Vaak denken mensen hierbij aan kankerpatiënten, maar ook voor patiënten met COPD of hartfalen kan palliatieve zorg belangrijk zijn. Bovendien betekent palliatief niet altijd dat je op korte termijn zult sterven. Sandra beschouwt palliatieve zorg als volwaardig onderdeel van de reguliere zorg voor alle patiënten die niet meer beter worden. Professionals, naasten, mantelzorgers en vrijwilligers verlenen palliatieve zorg op verschillende plaatsen en vanuit verschillende functies. Verbetering hiervan vraagt om bundeling van kennis, verbinding en een multidisciplinaire benadering van de zorg. Kortom: integrale zorg. Sandra werkte jarenlang als oncologieverpleegkundige en richtte zich later op zorginnovatie.

s.vdhof@syntein.nl