Organisatie

Syntein is de regionale huisartsen organisatie welke namens de huisartsen de spil is in verschillende regionale netwerken. Hierin wordt met verschillende partners samengewerkt om de gezondheid van de inwoners te vergroten en daarover goede afspraken te maken.

Syntein wordt bestuurd door Garmt Postma (directeur). 

De coöperatie van huisartsen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg is eigenaar van Syntein en wordt bestuurd door het coöperatiebestuur, bestaande uit zes bestuursleden.

Het toezicht op Syntein is vormgegeven door de Raad van Commissarissen bestaat uit drie personen: Joke Abbring, Paul van Rooij en Ivo Smeele.

De visie op toezicht is op deze pagina te downloaden.