Saskia Benthem

Kaderhuisarts GGZ“Praktijkoverstijgend bezig zijn, leidt tot kruisbestuiving”
 
Saskia is huisarts in Afferden en sinds 2015 als kaderhuisarts GGZ verbonden aan Syntein. Een mooie combinatie voor iemand die ooit twijfelde tussen het vak van huisarts of dat van psychiater (maar nooit spijt kreeg van deze keuze). Bovendien sluit het aan bij haar opvatting dat mensen én zorg niet te fragmenteren of te segmenteren zijn. Netwerken en samenwerken is nodig om goede zorg te kunnen bieden in een zorglandschap dat voortdurende verandert, onder meer doordat mensen steeds ouder worden. Saskia is actief in de huisartspraktijk die als eerste Positieve Gezondheid omarmde en implementeerde. “Gezondheid is een breed begrip; het betekent veel meer dan niet-ziek zijn. Ook een fijn sociaal leven draagt bijvoorbeeld bij aan gezondheid. Ik stuur mijn patiënten net zo lief naar een biljartclub als naar een internist.”

s.benthem@syntein.nl