Vacatures

Zorggroep Syntein zoekt ter versterking van de organisatie een 

Medisch directeur/bestuurder

(minimaal 16 uur per week)
 

Functie
De medisch directeur/bestuurder is samen met de algemeen directeur/bestuurder verantwoordelijk voor het geven van richting en sturing aan Zorggroep Syntein. Jullie zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud van zorg, het verwerven en het besteden van de middelen en de ex- en interne vertegenwoordiging van de huisartsen van Zorggroep Syntein. De medisch directeur/bestuurder is primair verantwoordelijk voor het vormgeven van het medisch inhoudelijk beleid, zorginnovatie en (medisch inhoudelijke) externe relaties. Ook ketensamenwerking en doorontwikkeling van de zorgprogramma’s behoren tot de taak van de medisch directeur/bestuurder. Daarbij werk je nauw samen met (kader)huisartsen en stafmedewerkers.
Samen met het coöperatiebestuur en RvC wordt de bestuursopdracht jaarlijks geactualiseerd, welke uiteraard gebaseerd is op inbreng van het team van Zorggroep Syntein en de ontwikkelingen bij onze ketenpartners en stakeholders.

Organisatie
De groei van regionale ontwikkelingen, de toenemende verbinding met de huisartsen en de vertegenwoordigende rol van Zorggroep Syntein namens de huisartsen binnen en buiten de regio, maakt dat de uitbreiding op directie-/bestuursniveau noodzakelijk is.
Zorggroep Syntein is vormgegeven in drie BV’s, te weten; Huisartsen Land van Cuijk en Noord-Limburg B.V. (moederorganisatie), Syntein Integrale Zorg B.V. en Syntein Innovatie B.V. (beide dochterondernemingen). De Huisartsen Land van Cuijk en Noord Limburg B.V. wordt momenteel bestuurd door één algemeen directeur/bestuurder. De medisch directeur/bestuurder zal hieraan worden toegevoegd. Beide directeuren/bestuurders dragen in deze functie de verantwoordelijkheid over deze drie BV’s.
De huisartsen in de Noordelijke Maasvallei zijn verenigd in een coöperatie, welke aandeelhouder van de moederorganisatie is. Deze coöperatieve vereniging kent een zeshoofdig bestuur; vertegenwoordigers van de zes Hagro’s uit de regio.

Profielschets directeur/bestuurder
De nieuwe medisch directeur/bestuurder komt in een organisatie die samen met de huisartsen en andere organisaties vorm wil geven aan de inhoudelijke transitie in de regio. Wij zijn op zoek naar kandidaten met de volgende kwaliteiten en vaardigheden:
  • Visie op huisartsenzorg en eerstelijnszorg, aantoonbare ervaring met zorgvernieuwing en kan dit op strategisch niveau brengen;
  • Uiteraard heb je bestuurlijke en leidinggevende ervaring en bent daarin een sterke verbinder;
  • Je kent de regionale (plattelands) problematiek, bij voorkeur ben je bekend met, of in de regio van Zorggroep Syntein;
  • Je bent een inspirerend leider, teamplayer en hebt ervaring met zelforganiserende teams;
  • Je hebt een heldere en duidelijke wijze van communiceren;
  • In staat collega’s te enthousiasmeren en mee te nemen;
  • Als bestuurder weet je bij de externe stakeholders het belang van de huisartsen en Zorggroep Syntein goed over het voetlicht te brengen en neem je een relevant netwerk mee;
  • Je ként het vak van praktiserende huisarts, bij voorkeur ben je praktijkhoudend huisarts (geweest);
  • Eventueel bereid als (waarnemend) huisarts in een van de huisartsprakijken in de regio te werken;
  • Een passend regionaal of landelijk netwerk wordt als een pluspunt gewaardeerd.  
Aanbod
De aanstelling als medisch directeur/bestuurder is voor twee dagen per week. De inschaling zal passend zijn binnen de klasse-indeling van de WNT-2.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren op deze vacature, stuur dan een motivatiebrief en een kort cv voor 1 september 2020 naar Zorggroep Syntein, t.a.v. mevrouw J. Abbring, voorzitter RvC, info@syntein.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Corné van Asten, algemeen directeur, c.vanasten@syntein.nl, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0485-745310. De selectiegesprekken vinden plaats in week 36 t/m 38 in 2020.