Hans Peter Jung

Medisch adviseur Positieve Gezondheid en regionale samenwerking

"Heel Nederland Positief Gezond"

Hans Peter is huisarts in Afferden en groeide in de afgelopen jaren uit tot boegbeeld van de pilots Positieve Gezondheid / Meer tijd voor de patiënt. Sterker nog: hij initieerde de eerste pilot die startte in Afferden in 2015. Vanuit de rotsvaste overtuiging dat een ander gesprek met de patiënt nodig is, zowel voor de gezondheid van de patiënt, als voor het welzijn van huisartsen. Echter: dat andere gesprek kan alleen gevoerd worden als de huisartsenzorg op een andere manier gefinancierd wordt. Hans Peter verzorgde tal van lezingen en inspiratiesessies hierover en schreef samen met Machteld Huber en Karolien van den Brekel een handboek Positieve Gezondheid voor huisartsen. Meer over dit boek. Gedurende de pilot werkte Hans Peter nauw samen met Syntein. De werkwijze en interventies die hij in Afferden implementeerde, werden door Syntein gesystematiseerd en gemonitord waardoor verder uitrol mogelijk werd. Sinds 2019 is Hans Peter verbonden aan Syntein als adviseur Positieve Gezondheid en regionale samenwerking. Zijn doelstelling laat zich raden. Heel Nederland positief gezond!