Elly Kahlert

Secretaresse projecten en programma'sVerbindingen leggen in de regio

Voor elkaar zorgen wordt steeds belangrijker in de samenleving, aldus Elly. Als secretaresse ‘projecten en programma’s’ draagt zij graag indirect bij aan deze zorg voor elkaar. Door verschillende projecten te ondersteunen, faciliteert zij collega’s en huisartsenpraktijken zodat zij zich kunnen focussen op hun werk als professional. Binnen Syntein is Elly ook het aanspreekpunten voor scholingen. Werkprocessen efficiënt(er) inrichten en implementeren zijn de kwaliteiten die ze hiervoor inzet.
Elly hecht veel waarde aan de brede maatschappelijke rol van Syntein. Verbindingen leggen in de regio en integraal samenwerken past bij haar werkervaring en persoonlijkheid.

e.kahlert@syntein.nl