Innovatie in zorg

Innovatie in zorg

Syntein is de aanjager voor zorgvernieuwing in de regio. Syntein wil een essentiële bijdrage leveren aan optimale gezondheid voor de burgers in de regio en bouwt daarom aan toekomstbestendige zorg. Samen met talrijke andere partijen in de regio start Syntein projecten op die de kwaliteit van zorg verbeteren. Een aantal van deze projecten is inmiddels volledig geïntegreerd in de gezondheidszorg in de regio. Een voorbeeld hiervan is Integrale GGZ.

Op dit moment speelt Syntein een rol bij het implementeren van het concept Positieve Gezondheid in onze regio. Syntein vervult in deze de rol van netwerkcoördinator.