Innovatie in zorg

Innovatie in zorg

Syntein is de aanjager voor zorgvernieuwing in de regio. Syntein wil een essentiële bijdrage leveren aan optimale gezondheid voor de burgers in de regio en bouwt daarom aan toekomstbestendige zorg. Samen met talrijke andere partijen in de regio start Syntein projecten op die de kwaliteit van zorg verbeteren. Een aantal van deze projecten is inmiddels volledig geïntegreerd in de gezondheidszorg in de regio. Een voorbeeld hiervan is Integrale GGZ.

Positieve Gezondheid
Syntein speelt een grote rol bij het implementeren van het concept Positieve Gezondheid in onze regio. Syntein vervult in deze de rol van netwerkcoördinator.

Duurzame arbeidsorganisatie
Ook in eigen geledingen werkt Syntein aan innovatie.Syntein bouwt aan een duurzame en toekomstbestendige arbeidsorganisatie. De organisatie voert daarom een project uit met behulp van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds, Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. Het project dat Syntein Innovatie BV heeft geformuleerd in het kader van de ESF-regeling heeft als beoogd projectresultaat het vormgeven en stimuleren van een leer- en ontwikkelcultuur. Syntein wil hiermee zorgdragen voor een stimulerende omgeving waarin betrokkenheid, inzet en verantwoordelijkheid worden nagestreefd, hierdoor zal er meer kennisdeling plaatsvinden, worden medewerkers betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie en uitgedaagd om ook zichzelf te blijven ontwikkelen.