Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Gezondheid betekent veel meer dan niet ziek zijn. Syntein heeft daarom het concept Positieve Gezondheid omarmd. Machteld Huber introduceerde dit concept in 2012 in Nederland. Hierbij betekent gezondheid het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

Sinds 2013 vervult Syntein de rol als netwerkregisseur en aanjager als het gaat om Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. We hebben een netwerk opgericht dat iedere maand groeit in omvang en importantie. En daar zijn we trots op, want zo wordt gezondheid een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Bovendien ondersteunt Syntein huisartsenpraktijken bij de implementatie van Positieve Gezondheid & Meer Tijd voor de Patiënt. Op deze pagina vind je hierover meer informatie en verschillende instrumenten die Syntein hiervoor ontwikkelde. 

Positieve Gezondheid biedt niet alleen kansen voor patiënten, cliënten en burgers, maar ook voor professionals in zorg, welzijn en wonen. Zo stelt bijvoorbeeld een huisartsengroep Positieve Gezondheid centraal in de spreekkamer, geven verschillende organisaties positief gezondheidsbeleid een structurele plek in hun beleid en zoeken bewoners naar mogelijkheden om samen oud te worden. Samen leren, experimenteren, elkaar vinden en verbinden zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Op de website van Netwerk Positieve Gezondheid leest u alles over het netwerk, de werkgroepen en activiteiten. Algemene informatie en achtergronden vindt u op de website van Alles is Gezondheid en op de website van Institute for Positive Health (IPH).

Deze video geeft weer wat Positieve Gezondheid betekent en hoe dit in Noordelijke Maasvallei vorm krijgt.

Syntein heeft een escaperoom ontwikkeld, bedoeld om zorgverleners en zorgvragers op een laagdrempelige manier te laten ontdekken op welke manier zij Positieve Gezondheid kunnen implementeren in hun eigen werk en/of rol. Op de website van het netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei is meer informatie te vinden.