GOET

Syntein neemt deel aan het project Netwerk Gezond Oud & Thuis in Cuijk (GOET). Dit project heeft twee doelstellingen. Enerzijds wil het netwerk de inzet van casemanagers uitbreiden, waardoor niet alleen mensen met dementie een casemanager hebben. Anderzijds is het de bedoeling om het netwerk van alle beschikbare ondersteuning en zorg die in Cuijk beschikbaar is, te verstevigen. In de praktijk betekent dat informele en professionele zorg elkaar weten te vinden om zo de kwetsbare ouderen persoonsgerichte zorg te kunnen bieden.