Klachten & complimenten

Uiteraard gaan zorgverleners die bij Syntein zijn aangesloten, zorgvuldig te werk. Mocht u desondanks niet te spreken zijn over het handelen van de zorgverlener, kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van Syntein. Onze doelstelling is de oorzaak van uw klacht te achterhalen om zo bij te dragen aan verbetering van de dienstverlening van zorgverleners. Uiteraard zijn ook complimenten en tips welkom. U kunt contact opnemen met Syntein, onder vermelding van 'klacht' of 'compliment'.