Raoul Bracelly

CMIORaoul werkt als CMIO voor Syntein. De CMIO (chief medical information officer) legt de verbinding
tussen de huisartsenpraktijken en ICT. Dit betekent dat Raoul inzet op het implementeren van
digitale mogelijkheden voor praktijken, hierbij rekening houdend met de dagelijkse praktijk en de
belangen en waarden van huisartsen.
 
De functie van CMIO is ingegeven door de steeds groter wordende uitdaging in de zorg om met
minder mensen meer zorg te leveren. Waar in andere branches digitalisering snel toeneemt, is
dit is in de huisartsenzorg nog in mindere mate aan de orde. Raoul: “De ‘menselijkheid’ van het vak, de privacywetgeving en een deel terughoudendheid (van zowel collega's als patiënten) lijken hieraan ten grondslag te liggen. Naar mijn idee is het echter wel een potentieel zeer nuttig middel om de zorg toekomstbestendig te houden. Het lijkt me een mooie uitdaging om hierover mee te denken.”

Raoul is vast waarnemend huisarts in Boxmeer. Hij koos voor het huisartsen vak omdat hij hierin alle
aspecten van het arts-zijn besloten zag liggen.