COPD

De doelgroep van het COPD-zorgprogramma zijn alle mensen met COPD waarbij de huisarts hoofdbehandelaar is. De meeste huisartsenpraktijken in de Noordelijke Maasvallei zijn aangesloten bij Syntein voor het uitvoeren van COPD-zorg.
Binnen het COPD-zorgprogramma heeft Syntein afspraken met huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten in de eerste lijn. Met deze zorgverleners heeft Syntein ook financiële afspraken. Vanuit het Maasziekenhuis Pantein zijn longartsen betrokken bij het zorgprogramma.                                              

Samen met zorgverleners uit de regio werkt Syntein aan de doorontwikkeling van de COPD-zorg. Hiervoor vindt periodiek overleg en afstemming plaats tussen de verschillende disciplines en zorgverleners.