Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten vallen onder het CVRM-zorgprogramma. CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement. De meeste huisartsenpraktijken in de Noordelijke Maasvallei zijn aangesloten bij Syntein voor het uitvoeren van CVRM-zorg.

Binnen het CVRM-zorgprogramma heeft Syntein afspraken met huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten in de eerste lijn. Met deze zorgverleners heeft Syntein ook financiële afspraken. Vanuit het Maasziekenhuis Pantein zijn cardiologen betrokken bij het zorgprogramma.                                             

Samen met zorgverleners uit de regio werkt Syntein aan de doorontwikkeling van de CVRM-zorg. Hiervoor vindt periodiek overleg en afstemming plaats tussen de verschillende disciplines en zorgverleners.