Diabetes Mellitus type 2

Syntein levert de integrale zorg voor alle mensen met Diabetes Mellitus type 2 waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar is. Alle huisartsenpraktijken in de Noordelijke Maasvallei zijn aangesloten bij Syntein voor het uitvoeren van diabeteszorg.

Binnen het diabetes zorgprogramma heeft Syntein afspraken met huisartsen en praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten, optometristen en laboratoria in de eerste lijn. Met deze zorgverleners heeft Syntein ook financiële afspraken. Vanuit het Maasziekenhuis Pantein zijn internisten en oogartsen betrokken bij het zorgprogramma.                                          

Samen met zorgverleners uit de regio werkt Syntein aan de doorontwikkeling van de diabeteszorg. Hiervoor vindt periodiek overleg en afstemming plaats tussen de verschillende disciplines en zorgverleners.