Geestelijke begeleiding

Geestelijk verzorgers bieden ondersteuning bij levensvragen. Zij kunnen helpen bij vragen over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en vertrouwen, zaken uit verleden, heden en toekomst. Uw huisarts kan u verwijzen naar een geestelijk verzorger. Voorheen was dit alleen mogelijk voor mensen in de laatste fase van hun leven. Inmiddels geldt dit voor iedereen ouder dan 50 jaar die kampt met levensvragen, bijvoorbeeld door een indringende gebeurtenis zoals chronische ziekte, beperkingen en verlies van een dierbare. Hiermee is deze hulpverlening een extra aanvulling op het bestaande pallet. Dankzij subsidie is deze begeleiding kosteloos.