Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is bedoeld voor patiënten met een levensbedreigende ziekte in de laatste fase van hun leven. Zorgverlening in deze fase is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor patienten als voor hun naasten. Naast lichamelijke klachten is er tevens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele aspecten. 

Syntein vervult de rol van netwerkcoördinator palliatieve zorg. Vanuit deze hoedanigheid zorgt Syntein voor deskundigheidsbevordering, richtlijnen aangaande zorg en transmuralisering. 

Nederland telt een groot aantal Netwerken Palliatieve Zorg, te vinden op de website van de overkoepelende stichting Fibula.