Ruimere mogelijkheden geestelijke verzorging thuis

Dinsdag 03 november 2020
De verwijzingsmogelijkheden voor geestelijke verzorging thuis zijn verruimd. Naast de huisarts kunnen ook praktijkondersteuners een aanvraag doen voor kosteloze consultatie. Bovendien komen niet alleen patiënten in de palliatieve fase hiervoor in aanmerking, maar ook voor andere patiënten ouder dan 50 jaar die kampen met levensvragen en zingeving (bijvoorbeeld door een indringende gebeurtenis zoals chronische ziekte, beperkingen en verlies van diervaren). Hiermee is deze hulpverlening een extra aanvulling op het bestaande pallet. Dankzij subsidie is deze begeleiding kosteloos.