Jaarbeeld Syntein 2023

Dinsdag 04 juni 2024
"Kleinschalig aan de voorkant, regionaal georganiseerd aan de achterkant"

Ook in 2023 stonden de thema's transitie & transformatie centraal. We boekten een aantal mooie resultaten, zoals de verkregen vergunning voor de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZA), de geslaagde contractering met de zorgverzekeraars VGZ en CZ voor 2024-2025 en we startten met een pilot voor een hechtere eerstelijnszorg 2030, zoals deze in de landelijke visie is vastgelegd.

Het hele Syntein team en alle aangesloten huisartsenpraktijken in de regio zijn trots om dit mooie en dankbare werk te mogen doen. Wij dragen graag ons steentje bij aan het behoud van goede, toegankelijke, persoonsgerichte huisartsenzorg in het totale zorg- en welzijnslandschap in de regio.

Bekijk en lees hier het Jaarbeeld van Syntein 2023.