Update project GOET in Cuijk

Vrijdag 06 november 2020

In Cuijk loopt inmiddels een jaar het project Gezond Oud en Thuis (GOET). De doelstellingen zijn dat elke kwetsbare oudere een casemanager kan inzetten indien nodig en gewenst en dat het netwerk in Cuijk van zorgverleners en welzijnwerkers elkaar beter kent en elkaars expertise slimmer inzet.

De wijkverpleegkundigen en welzijnswerkers van Sociom hebben samen met de ouderenverpleegkundigen een nascholing gevolgd over de inhoud van casemanagement en over samenwerking met de huisarts. De bereidwilligheid tot samenwerken en erkennen van elkaars werkwijze groeit. De rol van casemanager is voor de wijkverpleegkundigen nog wat onwennig soms, maar de eerste stappen zijn gezet. We hopen met goede afspraken over communicatie tussen de huisartsen en de casemanagers een vervolg te kunnen geven aan slimmer samenwerken, zodat de ouderen in Cuijk thuis zo gezond mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Karin Roskes via k.roskes@syntein.nl

Op de foto, vl.n.r.:
Ulla Becker, sociaal werker bij Sociom; Karin Roskes, huisarts in Cuijk; Karin Linssen, ketenprogramma manager Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei