Digitale inzage met OPEN

Dinsdag 11 juni 2019

Met het programma OPEN zorgen InEen, LHV en NHG ervoor dat alle huisartsenpraktijken en zorggroepen met een brondossier vanaf 1 juli 2020 in staat zijn hun patiënten digitaal inzage te bieden in hun dossier. Vorige week is de beleidsregel voor  van OPEN gepubliceerd in de Staatscourant. In het OPEN startpakket staat wat huisartsenorganisaties en huisartsen moeten doen om te kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming en ondersteuning van OPEN. “De regio’s zijn nu aan zet”, zei Bart Brandenburg, programma manager van OPEN. Er is 11 miljoen euro beschikbaar voor regionale coalities die met OPEN aan de slag willen. Zo’n regionale coalitie moet bestaan uit minstens twee huisartsenorganisaties (zorggroep, koepel van gezondheidscentra of LHV-kring) en zorg leveren aan 100.000 burgers of meer. Inschrijven kan vanaf 1 juni.

Syntein heeft  zich als regio aangemeld om de huisartsen te faciliteren bij de implementatie van OPEN  in de huisartsenpraktijk. Het OPEN startpakket is te downloaden vanaf de website van OPEN. Dit bevat alle informatie voor een goed begin: een handboek, een model plan van aanpak, een model overeenkomst, een profielschets voor de regionale projectleider waarin de subsidie voorziet en een informatiebrief voor huisartsen en een informatiefolder over OPEN.

Het doel van OPEN is goede eerstelijnszorg nog toegankelijker maken. Het gaat over het stimuleren van eigen regie, samen beslissen en persoonsgerichte zorg. Grip op je eigen gegevens geeft ook meer grip op je eigen gezondheid. Ter ondersteuning van de implementatie in de praktijken ontwikkelt OPEN scholings- en communicatiemiddelen. Syntein zal in de komende maanden via de nieuwsbrieven en de website verder informeren over de voortgang van het programma OPEN in onze regio.