Campagne "Geraakt door corona?"

Donderdag 17 december 2020

Synthese en Sociom willen meer bekendheid geven aan hulp die beschikbaar is, wanneer men geraakt is door Corona. Gebleken is dat de vele hulpmogelijkheden tijdens de eerste coronagolf niet gevonden werden door mensen die achteraf gezien toch wel hulp hadden kunnen gebruiken.