Nulmeting OPEN project bijna afgerond

Vrijdag 20 december 2019
Nulmeting OPEN project bijna afgerond

Wat is OPEN ook alweer?
OPEN is een versnellingsprogramma om huisartsen te ondersteunen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten. Het effect hiervan kan zijn dat mensen beter geïnformeerd naar het spreekuur komen, vooraf uitslagen kunnen inzien en mogelijk andere vragen zullen hebben. OPEN bereidt u hierop voor door u te ondersteunen met scholing en communicatiehulpmiddelen.  Het gaat erom dat u deze ontwikkeling in uw voordeel laat werken, bijvoorbeeld door zelfzorg te bevorderen, méér online consulten te doen en om samen met de patiënt tot betere adviezen te komen. OPEN duurt 3 jaar, tot en met eind 2022. Hieronder staat wat er in 2019 gebeurd is en wat er wordt verwacht in 2020.

Wat is er gebeurd in 2019?
  • Unieke regionale coalitie gevormd tussen Kring Nijmegen e.o., CIHN, Stielo en Syntein.
  • De nulmeting van start is gegaan in het verzamelen van regionale informatie en het afsluiten van overeenkomsten met alle huisartspraktijken en gezondheidscentra (100% doet mee).
  • Concept plan van aanpak is opgesteld voor de implementatie welke van belang is voor het aanvragen van de subsidie bij VWS.
 
Wat gaat er in 2020 gebeuren?
  • Eind januari wordt subsidieaanvraag ingediend bij VWS.
  • Via deze subsidieaanvraag kan 2,83 per patiënt worden aangevraagd om digitale gegevensuitwisseling te bevorderen. Wanneer dit bedrag gedeclareerd kan worden zal door de regio gecommuniceerd worden.
  • Een uitgewerkt plan van aanpak dat met de coalitiepartijen wordt gedeeld.
  • HIS is technisch klaar voor OPEN - wordt landelijk georganiseerd, dus geen actie nodig vanuit huisartsenpraktijk.
  • Volgen van een E-learning en fysieke scholing – inschatting: per praktijk 1 persoon per functie (huisarts, POH, doktersassistent en praktijkmanager). Van deze personen wordt verwacht dat zij de kennis overdragen aan collega’s in de praktijk. U wordt vanuit de regio uitgenodigd voor deze scholing op zijn vroegst in kwartaal 2 van 2020.
  • Online inzage actief stimuleren bij patiënten. Vanuit de regio wordt u hierin gefaciliteerd. Start op zijn vroegst na 1-7-2020.
  • Wij zullen met u in gesprek gaan of u in samenhang met OPEN ook behoefte heeft aan uitbreiding van uw digitale diensten voor patiënten
 
Belangrijk om te weten:
Een patiënt kan inzage krijgen in zijn gegevens via een portaal of PGO. Een portaal is bijvoorbeeld  MijnGezondheidsNet (MGN) of Pharmeon = UwZorgonline. Een portaal is een verlengstuk van een HIS en biedt een patiënt de mogelijkheid in het HIS te kijken (mono perspectief).
Bij een PGO staat de patiënt centraal. De patiënt haalt bij verschillende zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts, apotheek en ziekenhuis) een kopie van zijn dossier op, zodat de patiënt alle data centraal op één plek heeft staan voor maximaal inzicht (multi perspectief). Meer informatie over een PGO? Klik hier.
 
Ik heb al een HIS portaal, wat nu?
Wees gerust, online inzage zal hierin beschikbaar komen per 1-7-2020.
 
Ik heb geen HIS portaal, maar wil dit wel, wat nu?
Wees gerust, wacht op informatie vanuit de regio voordat u een portaal inkoopt bij uw leverancier. Informatie volgt in kwartaal 1 van 2020.
 
Ik heb geen HIS portaal én wil dit niet.
Ook nu, wees gerust. Wacht op de komst van een PGO op 31-12-2020. U kunt gewoon meedoen met OPEN. Voor de periode 1-7-2020 t/m 31-12-2020 komen we met een praktisch advies. Naar verwachting komt dit advies in kwartaal 2 van 2020.

Als laatste, de regio stelt een projectleider aan om huisartsenpraktijken te begeleiden en te ontzorgen in het volledige OPEN-traject.