Bezoek minister Kuipers

Woensdag 21 december 2022
Minister Kuipers in gesprek met huisartsen uit Noord-Limburg en Land van Cuijk
 
Woensdag 14 december brachten minister Ernst Kuipers en een afvaardiging van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport een werkbezoek aan regio zuid. De minister sprak onder meer huisartsen uit Cuijk en Afferden.
 
In een huisartsenpraktijk in de gemeente Venlo ging de minister in gesprek met een afvaardiging van verschillende zorggroepen, waaronder huisartsen van Syntein uit de Noordelijke Maasvallei en Land van Cuijk. Er werd gesproken over de thema’s die de huisartsen aan het hart gaan zoals de beschikbaarheid van de acute zorg, het praktijkhouderschap, krapte op de arbeidsmarkt en financieringsvraagstukken. Ook de samenwerking met het sociale domein en de inzet van Positieve Gezondheid kwamen aan de orde.
 
Oog voor burgerparticipatie en Positieve Gezondheid
Het werkbezoek was mede ingegeven door het project ‘Burgerparticipatie en Positieve gezondheid’ in Noord-Limburg. Syntein werkt hierin samen met de naburige zorggroep Cohesie om een structurele en langdurige samenwerking tussen huisartsen en het sociale domein tot stand te brengen. Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid speelt hierbij een prominente rol. Hierin wordt gezondheid gezien als het vermogen om om te gaan met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen. Een brede blik die stevig inzet op een rol voor de lokale gemeenschap.
 
Zicht op uitdagingen
De minister sprak met verschillende huisartsen, waaronder Hans Peter Jung uit Afferden die Positieve Gezondheid van meet af aan omarmde en een boek schreef over de implementatie in de praktijk. Na afloop van de bijeenkomst heeft hij dit boek aan de minister overhandigd. Projectleider Janneke van den Berg van Syntein sprak over het project en benadrukte hierbij het belang van samenwerking tussen burgers en verschillende domeinen in de zorg. Uiteraard kwamen ook de bekende uitdagingen in de huisartsenzorg ter sprake. Het werkbezoek van minister Kuipers is onderdeel van een reeks bezoeken met als doel zicht te krijgen op uitdagingen en ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg.