Scholing POH'ers voetzorg diabetes

Maandag 25 februari 2019
Dinsdag 19 februari verzorgde kaderhuisarts Patrick Schrombges samen met podotherapeuten en drie diabetespatiënten een scholing aan POH-ers. Bij drie patiënten hebben POH-ers de voeten mogen beoordelen. Andere onderwerpen waren temperatuur meten, uitvragen, het gebruik van de doppler en het beoordelen van de vaattonen. De scholing is zeer positief ontvangen. Leuk om de aanpak met elkaar te delen, zowel POH-ers onderling als met de Podotherapeut.